Коба Л. В., Шапкіна О. О., Жуйкова А. Є., Бондаренко В. А.

СТІЙКІСТЬ ЕРИТРОЦИТІВ ЩУРІВ РІЗНОГО ВІКУ ДО ГІПЕРТОНІЧНИХ УМОВ СЕРЕДОВИЩА


Про автора:

Коба Л. В., Шапкіна О. О., Жуйкова А. Є., Бондаренко В. А.

Рубрика:

ФІЗІОЛОГІЯ

Тип статті:

Наукова стаття

Анотація:

Еритроцити 1- і 12-місячних щурів піддавали гіпертонічному шоку (4,0 М NaCl) після початкової інкубації в розчинах сахарози (0,27 – 1,0 М) на протязі 2, 10, 30, 60 хв. В гіпертонічних неелектролітних середовищах частина клітин тварин обох вікових груп зазнає гемолізу. Рівень їх пошкодження залежить від тонічності розчину, часу експонування, віку тварин. Початкова інкубація еритроцитів 1- і 12-місячних щурів в розчинах сахарози підвищує їх чутливість до подальшого переносу в 4,0 М NaCl.

Ключові слова:

осмотична стійкість, еритроцити щурів, гіпертонічні розчини сахарози, гіпертонічний шок

Список цитованої літератури:

 1. Voytenko VP. Eritrotsit: Stareniye kletki i stareniye organizma. Tsitologiya i genetika. 1984;6:442-7. [in Russiаn].
 2. Snegireva LV. Reologicheskiye svoystva eritrotsitov v ikh ontogeneze [avtoreferat]. Kursk: Kurskiy gosudarstvennyy meditsinskiy universitet; 2004. 22 s. [in Russiаn].
 3. Bondarenko VA, Bondarenko TP, Rudenko SV. Effekty degidratatsii v kontrole kholodovoy i osmoticheskoy chuvstvitel’nosti kletok. Problemy kriobiologii. 1992;4:14-26. [in Russiаn].
 4. Shpakova NM. Temperaturna ta osmotychna stiykistʹ erytrotsytiv riznykh vydiv ssavtsiv [avtoreferat]. Kharkiv: Instytut problem kriobiolohiyi i kriomedytsyny; 2014. 44 s. [in Ukrainian].
 5. Shpakova NM, Orlova NV, Nipot YeYe, Shapkina OA. Vliyaniye glitserina na ustoychivost’ eritrotsitov cheloveka k gipertonicheskomu i mekhanicheskomu stressu. Visnyk problem biolohiyi i medytsyny. 2015;3(2):352-5. [in Russiаn].
 6. Shpakova NM, Orlova NV, Nipot YeYe, Shapkina OA, Mazur AA. Osmoticheskaya chuvstvitel’nost’ eritrotsitov mlekopitayushchikh pri modifikatsii ikh iskhodnogo sostoyaniya. Visnyk problem biolohiyi i medytsyny. 2016;2(3):356-61. [in Russiаn].
 7. Saito M, Watanabe-Nakayama T, Machida S, Osada T, Afrin R, Ikai A. Spectrin–ankyrin interaction mechanics: A key force balance factor in the red blood cell membrane skeleton. Biophysical Chemistry. 2015;(200-201):1-8.
 8. Yershova NA, Shpakova NM, Orlova NV. Vliyaniye fenilgidrazina i alkilsul’fatov na osmoticheskuyu chuvstvitel’nost’ eritrotsitov mlekopitayushchikh. Dopovidi NAN Ukrayiny. 2012;6:129-33. [in Russiаn].
 9. Pozdnyakov VV. Vliyaniye sostav i osmolyarnosti sredy na ustoychivost’ eritrotsitov k osmoticheskomu i temperaturnomu shoku [avtoreferat]. Khar’kov: Institut problem kriobiologii i kriomeditsiny; 1989. 16 s. [in Russiаn].
 10. Pesina NI. Issledovaniye bar’yernoy ustoychivosti plazmaticheskoy membrany eritrotsitov v usloviyakh osmoticheskogo i temperaturnogo shoka: [avtoreferat]. Khar’kov: Institut problem kriobiologii i kriomeditsiny; 1993. 16 s. [in Russiаn].
 11. Wessel JMC, Veerkap JH. Some aspects of the osmotic lysis of erythrocytes. Differenses in osmotic behaviour of erythrocytes after treatment with electrolyte and nonelectrolyte solutions. Biochim. Biophys. Acta. 1973;291(1):57-71.
 12. Shpakova NM, Orlova NM, Nipot YeYe. Obezvozhivaniye eritrotsitov mlekopitayushchikh vliyayet na ikh chuvstvitel’nost’ k mekhanicheskomu stressu. Problemy kriobiologii i kriomeditsiny. 2015;25(1):24-32. [in Russiаn].
 13. Snegireva LV, Ivanov VP, Shevereva YuV. Sravnitel’nyy analiz kolichestvennogo predstavitel’stva belkov kletochnykh membran eritrotsitov raznogo vozrasta. V Materialy konf Aktual’ne problemy biologii, meditsiny i ekologii; Tomsk: Tomskiy gosudarstvennyy universitet. 2004;3(1):158-9. [in Russiаn].

Публікація статті:

«Вістник проблем біології і медицини» Випуск 3 (145), 2018 рік , 389-392 сторінки, код УДК 57.086.13:577.352.462:611.018.51

DOI: