Дудченко М. О., Іващенко Д. М.

ОЦІНКА РЕЗУЛЬТАТІВ ТА ПЕРСПЕКТИВ ВИКОНАННЯ ВІДЕОЕНДОСКОПІЧНИХ СИМУЛЬТАННИХ ОПЕРАЦІЙ У ХІРУРГІЧНИХ ХВОРИХ


Про автора:

Дудченко М. О., Іващенко Д. М.

Рубрика:

КЛІНІЧНА ТА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА МЕДИЦИНА

Тип статті:

Наукова стаття

Анотація:

Зважаючи на широке використання у всьому світі лапароскопічної хірургії, яка вже стала стандартом для більшості базових хірургічних втручань, можливості до проведення більш широкої інтраопераційної візуалізації порожнин тіла, більш чіткої постановки діагнозу та пошуку патологій потрібно дослідити можливості такого виду операцій при виявленні у хворого більш ніж одної патології. Метою дослідження було покращення результатів лікування хірургічних пацієнтів, шляхом порівняння впливу симультанних оперативних втручань на якість перебігу післяопераційного періоду та подальшого життя та можливості їх використання в клінічній практиці. З метою оцінки впливу на перебіг післяопераційного періоду симультанних втручань на черевній порожнині при виконанні лапароскопії ми проаналізували клінічні дані пацієнтів, яким виконувалися симультанні ендовідеоскопічні операції на базі кафедри хірургії № 4 та порівняли їх з традиційними лапароскопічними втручаннями при наявності однієї патології. Згідно отриманих даних можна дійти висновку що симультанні операції мали перебіг післяопераційного періоду подібний до традиційних втручань, не було зафіксовано розвитку ускладнень чи небажаних явищ. При наявності клінічних показань, умов та технічних засобів для проведення оперативного втручання, наявності відповідного кваліфікованого фахівця симультанні операції можуть мати позитивний вплив на перебіг післяопераційного періоду, а їх результативність не підлягає сумніву

Ключові слова:

симультанні операції, лапароскопія

Список цитованої літератури:

  1. Dudchenko MO. Likuvannia hostroho kalkuloznoho kholetsystytu: “rannia” chy “planova” laparoskopichna kholetsystektomiia? Klinichna khirurhiia. 2015;6:19-21. [in Ukrainian].
  2. Lehmann A, Piątkowski J, Nowak M, Jackowski M, Pawlak M, Witzling M, et al. Simultaneous TAPP (transabdominal pre-peritoneal technique) for inguinal hernia and cholecystectomy - a feasible and safe procedure. Pol Przegl Chir. 2014 Feb;86(2):73-6.
  3. Wadhwa A, Chowbey PK, Sharma A, Khullar R, Soni V, Baijal M. Combined procedures in laparoscopic surgery. Surg Laparosc Endosc Percutan Tech. 2003 Dec;13(6):382-6.
  4. Kurygin A, Semenov V. Social and economic aspects of simultaneous operations on abdominal organs. Vestn Khir im I I Grek. 2016;175(3):100-5.
  5. Dudchenko MA. Klynycheskye osobennosty techenyia kalkuleznoho kholetsystyta s reaktyvnym hepatytom y metody ykh lechenyia. Problemу ekolohyy y medytsyny. 2013;17:63-4. [in Russiаn].

Публікація статті:

«Вістник проблем біології і медицини» Випуск 2 Том 2 (151), 2019 рік , 110-113 сторінки, код УДК 617-7:616-072.1

DOI: