Дудченко М. О., Кравців М. І., Адамський М. О., Іващенко Д. М., Прихідько Р. А.

АНАЛІЗ ПЕРЕБІГУ ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНОГО ПЕРІОДУ У ПАЦІЄНТІВ ПРИ ВИКОНАННІ СУБТОТАЛЬНИХ ЛАПАРОСКОПІЧНИХ ХОЛЕЦИСТЕКТОМІЙ


Про автора:

Дудченко М. О., Кравців М. І., Адамський М. О., Іващенко Д. М., Прихідько Р. А.

Рубрика:

КЛІНІЧНА ТА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА МЕДИЦИНА

Тип статті:

Наукова стаття

Анотація:

Вже багато років відеолапароскопічна холецистектомія є золотим стандартом у лікуванні холецистолітіазу. Запорукою безпечного виконання цієї операції, так само як і відкритої холецистектомії, є правильне визначення елементів шийки жовчного міхура. Проте у деяких випадках, особливо при гострих процесах та аномаліях розвитку біліарної системи, виділення анатомії трикутника Кало викликає значні труднощі, чи є взагалі неможливим. В цьому випадку конверсія вважається виправданою тактикою. Проте все більше досліджень визначають відеолапароскопічну субтотальну холецистектомію як ефективну альтернативу відкритій операції. Метою дослідження було провести аналіз перебігу післяопераційного періоду у пацієнтів, яким була зроблена ВЛСХЕ та ВЛХЕ та визначити вплив методу операції на якість життя пацієнтів.Згідно отриманих даних можна зробити висновок, що відеолапароскопічна субтотальна холецистектомія дійсно є ефективною альтернативою конверсії у складних випадках визначення анатомії ділянки шийки жовчного міхура. Ця процедура, хоч і дещо подовжує перебування пацієнта у стаціонарі, незначно пролонгує тривалість больового синдрому та інтраопераційної крововтрати, проте зберігає всі переваги відеолапароскопічної тотальної холецистектоміїі може бути рекомендована до виконання.

Ключові слова:

субтотальна холецистектомія, лапароскопія.

Список цитованої літератури:

  1. Griffiths E, Hodson J, Vohra R, Marriott P, Katbeh T, Zino S, et al. Correction to: Utilisation of an operative difficulty grading scale for laparoscopic cholecystectomy. Surgical Endoscopy. 2018;33(1):122-5.
  2. Elshaer M, Gravante G, Thomas K, Sorge R, Al-Hamali S, Ebdewi H. Subtotal Cholecystectomy for “Difficult Gall- bladders”. JAMA Surgery. 2015;150(2):159.
  3. Dudchenko MO. Likuvannia hostroho kalkuloznoho kholetsystytu: “rannia” chy “planova” laparoskopichna kholetsystektomiia? Klinichna khirurhiia. 2015;6:19-21. [in Ukrainian].
  4. Strasberg S, Pucci M, Brunt L, Deziel D. Subtotal Cholecystectomy–“Fenestrating” vs “Reconstituting” Subtypes and the Prevention of Bile Duct Injury: Definition of the Optimal Procedure in Difficult Operative Conditions. Journal of the American College of Surgeons. 2016;222(1):89-96.
  5. Abdelrahim W, Elsiddig K, Wahab A, Saad M, Saeed H, Khalil E. Subtotal laparoscopic cholecystectomy influences the rate of conversion in patients with difficult laparoscopic cholecystectomy: Case series. Annals of Medicine and Surgery. 2017;19:19-22.

Публікація статті:

«Вістник проблем біології і медицини» Випуск 2 Том 2 (151), 2019 рік , 114-116 сторінки, код УДК 616.366-002-089

DOI: