Мота О. М., Серкіз С. Р.

ПОРІВНЯЛЬНА АНАТОМІЯ ЩИТОПОДІБНОЇ ЗАЛОЗИ ЛЮДИНИ ТА ЩУРА


Про автора:

Мота О. М., Серкіз С. Р.

Рубрика:

МОРФОЛОГІЯ

Тип статті:

Наукова стаття

Анотація:

Досліджено 48 препаратів щитоподібної залози осіб обох статей (28 – чоловічої, 20 – жіночої) та 10 щитоподібних залоз лабораторних щурів (самців – 5, самок – 5) масою 210-250 г. Провівши порівняння щитоподібної залози людини та щура, встановлено, що між ними існує виражена морфологічна схожість, хоча наявні і певні розбіжності. Для щитоподібної залози людини характерний більш виражений поліморфізм в кількості і будові часток. У щитоподібної залози щурів перешийок класично відсутній, лише у одному випадку було його візуалізовано. Маса щитоподібної залози осіб жіночої статі дещо домінує над масою чоловічої залози; аналогічно – маса щитоподібної залози щурів-самок незначно перевищує відповідний показник щурівсамців. Як для щитоподібної залози людини так і щура характерна асиметрія часток: має місце домінування правої частки над лівою.

Ключові слова:

щитоподібна залоза, людина, щур, порівняльна анатомія.

Список цитованої літератури:

  1. Kravchenko VI, Postol SV. Dynamica zakhvorjuvanosti na patolohiju schytopodibnoi zalozy v Ukraini. Mezhdunanar. endokrynol. zhurnal. 2011;3(35):26-32. [іn Ukrainian].
  2. Cooper DS, Biondi B, Bartalena L, Hegedus L, Laurberg P. Kahaly GJ. The 2015 Europen Association guidelines on diagnosis and treatment of endogenous subclinical hyperthyroidism. Europtn Thyroid Journal. 2015;3:149-63.
  3.  Hakeem AH, Hakeem IH, Wani FJ. Double pyramidal lobe of thyroid gland: a rare presentacion. Thyroid. research and practice. 2016;13(1):25-6.
  4. Mansingh RS, Mahesh ST, Santosh D. Morphological variations of the thyroid gland. Internacional J. of Healthcare and Вiomedical Research. 2015;03(02):175-7.
  5. Gurleyik E, Gurleyik G, Dogan S, Cobek U. Pyramidal lobe of the thyroid gland-surgical anatomy in patients undergoing total thyroidectomy. Anatomy Research International. 2015;384148:55.
  6. Kulkarni V, Sripadma S, Deshpande SK. Morphological variation of thyroid gland. Medica Innovatica. 2012;1(2):36-8.
  7. Veerahanumaiah S, Dakshayani KR, Menasinkai SB. Morphological variations of the thyroid gland. Int J Res Med Sci. 2015;3(1):53-7.
  8. Riggs BL, Melton LI, Robb RA. A population-based assessment of rates of bone loss at multiple skeletal sites: evidence for substantial trabecular bone loss in young adult women and men. J. Bone Miner. Res. 2008;23(10):205.
  9. Myshunina TM, Bohdanova TI, Kalinichenko OV, Pil`kevych LI. Kharakterystyka eksperymental`nykh modelej zoba u schuriv. Endokrinolohiia. 2005;10(2):194-200. [іn Ukrainian].

Публікація статті:

«Вістник проблем біології і медицини» Випуск 2 Том 2 (151), 2019 рік , 210-213 сторінки, код УДК 611.441: 599.23]-019

DOI: