Крилова О. О.

МОЖЛИВОСТІ СУЧАСНИХ МЕТОДІВ ІНСТРУМЕНТАЛЬНОЇ ДІАГНОСТИКИ КЛІНІКО-МОРФОЛОГІЧНИХ ФОРМ ХРОНІЧНОГО ПАНКРЕАТИТУ


Про автора:

Крилова О. О.

Рубрика:

КЛІНІЧНА ТА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА МЕДИЦИНА

Тип статті:

Наукова стаття

Анотація:

Метою нашого дослідження було вивчити можливості сучасних методів інструментальної діагностики клініко-морфологічних форм хронічного панкреатиту. Під спостереженням знаходилось 210 хворих на хронічний панкреатит: І група – 26 хворих на обструктивну форму, ІІ – 56 з кальцифікуючою, ІІІ – 78 хворих з фіброзно-паренхіматозною формою, ІV – 50 пацієнтів з хронічним панкреатитом, ускладненим псевдокістою. Вивчали структурний стан підшлункової залози за допомогою ультразвукового дослідження, комп’ютерної томографії та ендоскопічної ретроградної холангіопанкреатографії. Отримані дані оцінювали за Кембриджськими критеріями. Було проведено співставлення даних, отриманих при УЗД, ЕРХПГ та КТ та визначена чутливість та специфічність кожного методу в діагностиці різних форм хронічного панкреатиту. Визначено, що застосування УЗД має найвищу чутливість та специфічність при кальцифікуючій (93,8% та 85,6%) та кістозній (92,3% та 88,5%) формах хронічного панкреатиту, для діагностики інших форм захворювання необхідно додатково застосовувати КТ та, при необхідності, ЕРХПГ.

Ключові слова:

хронічний панкреатит, методи діагностики

Список цитованої літератури:

  1. Hoffmeister A, Mayerle J, Beglinger C, Büchler MW, Bufler P, Dathe K, et al. English language version of the S3-consensus guidelines on chronic pancreatitis: Definition, aetiology, diagnostic examinations, medical, endoscopic and surgical management of chronic pancreatitis. Z. Gastroenterol. 2015;53:1447-95.
  2. Krilova OO. Мetodi vizualizatsiyi pidshlunkovoyi zalozi ta stan pankreatobiliarnih protok u hvorih na hronichniy pankreatit. Suchasna gastroenterologіya. 2011;4(60):45-53. [in Ukrainian].
  3. Krilova OO, Gravirovska NG. Vozmozhnosti instrumentalnyih metodov diagnostiki oslozhnennyih form pankreatita. Ukrayinskiy zhurnal maloinvazivnoyi ta endoskopichnoyi hirurgiyi. 2012;16(1):19-24. [in Russiаn].
  4. Kan VK. Holestaz: novoe v patogeneze, diagnostike i lechenii. Ros. zhurn. gastroenterolog., gepatol., koloproktol. 1997;7(3):25-9. [in Russian].
  5. Yakshe P. Hronіchniy pankreatit. Meditsina svіtu. 2005;(2):77-87. [in Ukrainian].

Публікація статті:

«Вістник проблем біології і медицини» Випуск 4 Том 1 (146), 2018 рік , 90-95 сторінки, код УДК 616.37-001.8:616.37-002:616.37-003.7

DOI: