М’якінькова Л. О., Торонченко О. М.

КЛІНІЧНІ АСПЕКТИ ГІПЕРКАЛІЄМІЇ В СУЧАСНІЙ КАРДІОЛОГІЧНІЙ ПРАКТИЦІ


Про автора:

М’якінькова Л. О., Торонченко О. М.

Рубрика:

ОГЛЯДИ ЛІТЕРАТУРИ

Тип статті:

Наукова стаття

Анотація:

. Гіперкаліємія – це порушення електролітного балансу з потенційно небезпечними для життя наслідками, такими як фатальні аритмії. Основними причинами виникнення гіперкаліємії є стани, що призводять до зниження екскреції калію та стани, що сприяють переміщенню внутрішньоклітинного калію в екстрацелюлярний простір. Окремо слід виділяти ятрогенну гіперкаліємію та псевдогіперкаліємію. Гіперкаліємія досить часто розвивається на фоні метаболічного ацидозу, дефіциту інсуліну, гіперглікемії, гіперосмолярних станів. Лікарські засоби, наприклад інгібітори ренін-ангіотензин-альдостеронової системи можуть провокувати підвищення рівня калію. Тому встановлення етіологічного фактору є першим кроком в обстеженні хворого з підозрою на гіперкаліємію. Знання фізіологічних механізмів гомеостазу калію є важливим для розуміння причин гіперкаліємії та її ускладнень. Калій є переважно внутрішньоклітинном катіоном і відіграє значну роль у формуванні мембранного потенціалу спокою клітин. Порушення трансмембранного градієнта калію негативно впливає на функціонування у першу чергу серцево-судинної та нервової систем. Зміни на ЕКГ є важливими діагностичними критеріями при підозрі на гіперкаліємію. Тому, в огляді особлива увага приділена обговоренню електрофізіологічних та електрокардіографічних змін при підвищенні рівня калію, наведені приклади ЕКГ з власного досвіду. Клінічні ознаки підвищення рівня калію неспецифічні і переважно пов’язані з м’язовою або серцевою дисфункцією. Незважаючи на різноманітні рекомендації, не існує загальновизнаного консенсусу щодо алгоритму ведення хворих з гіперкаліємією та точних порогів концентрації калію. Ургентна корекція гіперкаліємії показана при наявності змін на ЕКГ, вираженому ацидозі, швидкому зростанні рівня калію в сироватці крові та зниженні функції нирок. В роботі представлений огляд літератури щодо сучасних поглядів та рекомендацій з діагностики та лікування гіперкаліємії, а також висвітлено ряд актуальних питань, які залишаються не вирішеними на даний час.

Ключові слова:

гіперкаліємія, гомеостаз, механізми регуляції, ЕКГ діагностика, невідкладна допомога, лікування.

Список цитованої літератури:

 1. McDonagh TA, Metra M, Adamo M, Gardner RS, Baumbach A, Böhm M, et al. 2021 ESC Scientific Document Group. 2021 ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure. Eur Heart J. 2021 Sep 21;42(36):3599-3726. DOI: 10.1093/eurheartj/ ehab368.
 2. Alfonzo A, Harrison A, Baines R, Chu A, Mann S, MacRury M. Treatment of Acute Hyperkalaemia in adults. Renal Association Clinical Practice Guidelines; 2020. 161 р. Available from: https://renal.org/sites/renal. org/files/RENAL%20ASSOCIATION%20HYPERKALAEMIA%20GUIDELINE%202020.pdf
 3. Miakinkova LO, Baklytskyi DD. Vypadok krytychnoi hiperkaliiemii pid maskoiu hostroho koronarnoho syndromu. Ukrainskyi kardiolohichnyi zhurnal. 2020;27(2):43. [in Ukrainian].
 4. Toronchenko OM, Miakinkova LO, Baklytskyi DD. Pomylky pid chas nadannia ekstrenoi medychnoi dopomohy patsiientam z EKHoznakamy hostroho koronarnoho syndromu na tli dekompensatsii tsukrovoho diabetu z hiperkaliiemiieiu. Patolohiia. 2021;18(2):243-250. DOI: https://doi.org/10. 14739/2310-1237.2021.2.225044. [in Ukrainian].
 5. Palmer BF, Carrero JJ, Clegg DJ, Colbert GB, Emmett M, Fishbane S, et al. Clinical Management of Hyperkalemia. Mayo Clinic Proceedings. 2021;96(3):744-762. DOI: https://doi.org/10.1016/j.mayocp.2020.06.014.
 6. Raebel M. Hyperkalemia Associated with Use of Angiotensin-Converting Enzyme Inhibitors and Angiotensin Receptor Blockers. Cardiovascular Therapeutics. 2012;30(3):e156-e166. DOI: https://doi.org/10.1111/j.1755-5922.2010.00258.x.
 7. Meng QH, Wagar EA. Pseudohyperkalemia: a new twist on an old phenomenon. Critical reviews in clinical laboratory sciences. 2015;52(92):45-55. DOI: https://doi.org/10.3109/10408363.2014.966898/.
 8. Hollander-Rodriguez JC, Calvert JF Jr. Hyperkalemia. Am Fam Physician. 2006 Jan 15;73(2):283-90.
 9. Dudar I. Hiperkaliiemiia v klinichnii praktytsi. Indyvidualizatsiia korektsii hiperkaliiemii: tochka zoru nefroloha. Medychna hazeta Zdorovia Ukrainy. 2018;1(12):26-29. Dostupno: https://health-ua.com/article/37150-gperkal mya-vklnchnj-praktitc-ndivdualzatcya-korektcgperkalm-tochka-zoru-ne. [in Ukrainian].
 10. Kayukov IG, Smirnov AV, SHabunin MA, Esayan AM, Kucher AG, Ryss ES, et al. Redkie zabolevaniya v praktike vzroslogo nefrologa: sostoyaniya, associirovannye s gipokaliemiej. Soobshchenie I. gomeostaz kaliya, klassifikaciya i klinika gipokaliemij. Nefrologiya. 2008;12(4):81-92. [in Russian].
 11. Ibanez B, James S, Agewall S, Antunes MJ, Bucciarelli-Ducci C, Bueno H, et. al. 2017 ESC Guidelines for the management of acute myocardial infarction in patients presenting with ST-segment elevation: The Task Force for the management of acute myocardial infarction in patients presenting with ST-segment elevation of the European Society of Cardiology (ESC). Eur Heart J. 2018 Jan 7;39(2):119-177. DOI: 10.1093/eurheartj/ehx393.
 12. Weiss JN, Qu Z, Shivkumar K. Electrophysiology of Hypokalemia and Hyperkalemia. Circulation: Arrhythmia and Electrophysiology. 2017;10(3):e004667. DOI: doi.org/10.1161/CIRCEP.116.004667.
 13. Parham WA, Mehdirad AA, Biermann KM, Fredman CS. Hyperkalemia revisited. Tex Heart Inst J. 2006;33(1):40-7.
 14. Navchalʹni materialy onlayn. Medytsyna Dostupno: https://pidru4niki.com/80747/meditsina/potentsial_tipovih_klitin_miokarda_fazi. [in Ukrainian].
 15. Simon L, Hashmi M, Farrell M. Hyperkalemia [Internet]. 2021. Available from: .
 16. Li T, Vijayan A. Insulin for the treatment of hyperkalemia: a double-edged sword? Clinical Kidney Journal. 2014;7(3):239-241. DOI: doi. org/10. 1093/ckj/sfu049.
 17. Derzhavnyi formuliar likarskykh zasobiv. Amiodaron (Amiodarone) [Internet]. Kyiv: Derzhavnyi formuliar likarskykh zasobiv; Dostupno: http://preparaty.org/info/126. [in Ukrainian].
 18. Kristensen SL, Docherty KF, Jhund PS, Bengtsson O, Demets DL, Inzucchi SE, et al. Dapagliflozin reduces the risk of hyperkalaemia in patients with heart failure and reduced ejection fraction: a secondary analysis DAPA- HF. European Heart Journal. 2020;41(2):939-946. DOI: https://doi.org/10. 1093/ehjci/ehaa946.0939.
 19. Voronkov LH, Amosova KM, Dziak HV, Zharinov OI, Kovalenko VM, Korkushko OV, et al. Rekomendatsii Asotsiatsii kardiolohiv Ukrainy z diahnostyky ta likuvannia khronichnoi sertsevoi nedostatnosti. Kyiv; 2017. 68 s. [in Ukrainian].
 20. Rosano GMC, Tamargo J, Kjeldsen KP, Lainscak М, Agewa S, Anker SD, et al. Expert consensus document on the management of hyperkalaemia in patients with cardiovascular disease treated with renin angiotensin aldosterone system inhibitors: coordinated by the Working Group on Cardiovascular Pharmacotherapy of the European Society of Cardiology. Eur Heart J Cardiovasc Pharmacother. 2018;4(3):180-188. DOI: 10.1093/ehjcvp/pvy015.
 21. Derzhavnyi Ekspertnyi Tsentr MOZ Ukrainy. Inspra (eplerenon) [Internet]. Kyyiv: Derzhav Ekspertnyi Tsentr MOZ Ukrainy; 2015 Ber 25. Dostupno: https://www.dec.gov.ua/materials/inspra-eplerenon/. [in Ukrainian].
 22. Rafique Z, Chouihed T, Mebazaa A, Peacock WF. Current treatment and unmet needs of hyperkalaemia in the emergency department. European Heart Journal Supplements. 2019;21(А):12-19. DOI: https://doi.org/10. 1093/eurheartj/suy029.
 23. Colbert GB, Patel D, Lerma EV. Patiromer for the treatment of hyperkalemia. Expert Review of Clinical Pharmacology. 2020;13(6):563-570. DOI: 10.1080/17512433.2020.1774363.

Публікація статті:

«Вістник проблем біології і медицини» Випуск 4 (162), 2021 рік , 47-54 сторінки, код УДК 616.12-008.1-071

DOI: