Матвієнко Н. М.

ДОСЛІДЖЕННЯ АНТИВІРУСНОЇ АКТИВНОСТІ ПРЕПАРАТІВ У ВІДНОШЕННІ ДО РНК ВМІСНИХ ВІРУСІВ РИБ


Про автора:

Матвієнко Н. М.

Рубрика:

БІОЛОГІЯ

Тип статті:

Наукова стаття

Анотація:

У статті представлені результати вивчення цитотоксичності та антивірусної дії досліджуваних препаратів по відношенню до РНК-вмісних вірусів риб. У роботі були використані антивірусні препарати вітчизняного виробництва: «Протефлазид», «Ізатізон» та препарат «Гропринозин». Викликає інтерес дослідників щодо можливості застосування цих препаратів у рибництві, що може виявитись ефективним методом боротьби з вірусними інфекціями, які є причиною значної загибелі риби. Для визначення антивірусної дії у якості тест-об’єкта було обрано українські ізоляти вірусу інфекційного панкреатичного некрозу (ІРКМ) VF-08 та вірусу весняної віремії коропа УСН-1. За результатами наших попередніх досліджень саме віруси цих систематичних груп, являють собою найбільшу загрозу для прісноводної аквакультури. Встановлені МДК досліджуваних препаратів в культурах клітин риб ЕРС та RTG-2, які становлять: для препарату протефлазид - 19,1 мкг/мл, ізатізон - 12,5 мкг/мл, гропринозину - 16 мкг/мл. За результатами експериментальних досліджень, встановлено, що запропоновані препарати володіють вираженою антивірус- ною дією у відношенні до вірусу весняної віремії коропа та інфекційного панкреатичного некрозу форелі та знижують титр інфекційного вірусів від 2 до 6 lg ID50 у культуральних системах.

Ключові слова:

антивірусні препарати, культури клітин риб, вірус весняної віремії коропа, вірус інфекційного панкреатичного некрозу

Список цитованої літератури:

 • Богоявленский А. П. Противовирусные препараты растительного происхождения. Институт микробиологии и вирусологии, Алматы / А. П. Богоявленский, А. С. Турмагамбетова, В. Э. Березин // Биологические науки. Фундаментальные исследования. - 2013. - № 6. - C. 1141-1145.
 • Головина Н. А. Ихтиопатология / Н. А. Головина, О. Н. Бауэр. - М.: Мир, 2007. - 448 с.
 • Заика Л. А. Противовирусные, противоопухолевые и иммуномодулирующие свойства лечебного препарата изатизон : Монография / Л. А. Заика, О. И. Болсунова, А. И. Потопальский. - К.: Колообиг, 2010. - 212 с.
 • Земсков В. М. Иммуномодулирующие свойства препаратов инозина и их аналогов / В. М. Земсков // Успехи современной биологии. - 1989. - № 107 (1). - C. 69-78.
 • Матвієнко Н. М. Моніторинг вірусних захворювань риб у рибогосподарських водоймах України / Н. М. Матвієнко // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Біологія. - 2013. - № 3 (56). - С. 67-73.
 • Мейхи Б. Вирусология. Методы / Б. Мейхи [пер. с англ.]. - М.: Мир,1988. - 344 с.
 • Методичні рекомендації з визначення та контролю антивірусних властивостей в системі in vitro / З. С. Клестова, О. С. Зоз. - Київ, 2009. - 33 с.
 • Порва Ю. И. Моделирование инфекции вирусного гепатита С in vivo и изучение антивирусного действия препаратов группы флавоноидов и эллаготанинов : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. биол. наук : спец. 03.00.06 / Порва Юлия Ивановна; Киевский Национальный университет им. Тараса Шевченко, 2010. - 19 с.
 • Щербинская А. М. Изучение антивирусного действия потенциальных лекарственных средств: Доклинические исследования лекарственных средств: методические рекомендации / А. М. Щербинская, Н. С. Дяченко, С. Л. Рыбалко; под ред. А. В. Стефанова. - Киев, 2002. - С. 394-420.
 • Golebiowska-Wawrzyniak M. Immunological and clinical study on therapeutic efficiacy of inosine pranobex / M. Golebiowska- Wawrzyniak, K. Markiewicz, A. Kozar [et al.] // Pol. Merkuriusc. Lek. - 2005. -Vol. 19. - P. 379-382.
 • OIE. Diagnostic Manual for Aquatic Animal Diseases. Fourth Edition,- Paris:Word Organization for Animal Heatch, 2003. - (Chapter 2. 1.8.)- Р. 142-152 http://www. oie. int/doc/ged/D6505. PDF.
 • Siwicki A. K. Anti-Birnavirus Activity of Methisoprinol - in vitro Study with Infectious Pancreatic Necrosis Virus (IPNV) / A. K. Siwicki, M. Morand, F. Pozet [et al.] // Acta Vet. Brno. - 2002. - Vol. 71. - P. 543-547.

Публікація статті:

«Вістник проблем біології і медицини» Випуск 1 (106), 2014 рік , 61-65 сторінки, код УДК 578: 597. 2/. 5