Галаченко О. О., Очередько О. М., Галаченко В. В.

ОСОБЛИВОСТІ КЛІНІЧНОГО СТАТУСУ ПАЦІЄНТІВ, ГОСПІТАЛІЗОВАНИХ ІЗ ПРИВОДУ ГОСТРОГО ІНФАРКТУ МІОКАРДА


Про автора:

Галаченко О. О., Очередько О. М., Галаченко В. В.

Рубрика:

КЛІНІЧНА ТА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА МЕДИЦИНА

Тип статті:

Наукова стаття

Анотація:

З метою вивчення клінічної характеристики хворих на гострий інфаркт міокарда (ГІМ) та прогностичної оцінки ризиків постінфарктного періоду методом когортного дизайну обстежено 1122 пацієнти, госпіталізованих з приводу ГІМ. Доведений достовірно більший ризик ускладнень при Q-позитивному ІМ. Особливістю таких пацієнтів є високе коморбідне навантаження - значення індексу Чарлсона понад 4 зафіксоване в 12,9 % обстежених

Ключові слова:

гострий інфаркт міокарда, Q-позитивний, Q-негативний інфаркт міокарда, ускладнення, прогнозування.

Список цитованої літератури:

  • Бобровская Е. Е. Предикторы осложненного течения и неблагоприятного прогноза у больных инфарктом миокарда / Е. Е. Бобровская, Н. Н Бурова., В. Е. Кон // Артериальная гипертензия. - 2009. - №5. - С. 48-53.
  • Гайдаєв Ю. О. Розробка і впровадження Державної програми профілактики та лікування серцево-судинної і судинно-мозкової патології / Ю. О. Гайдаєв // [Електронний ресурс]. - Режим доступу: URL: http://www. rql. com. ua/ cardio_j/2007/4/gaydayev. htm. - Назва з екрана.
  • Семенова Е. И. Протезирование клапанов сердца у больных пожилого возраста. Факторы риска: ассоциированные заболевания / Е. И. Семенова, С. И. Железнев, И. И. Семенов [и др.] // Сибирский медицинский журнал. - 2007. - №3. - С. 97-100.
  • Слепченко Н. С. Паління та кардіопульмональна патологія: вплив на виникнення, перебіг та прогноз / Н. С. Слепченко // Вісник Він. Нац. . мед. університету. - 2013. - № 1/17. - С. 263-267.
  • Шульман В. А. Сравнительная оценка ближайшего и отдаленного прогноза больных инфарктом миокарда в зависимости от наличия и времени возникновения патологического зубца Q / В. А. Шульман, С. Е. Головенкин, В. Н. Симулин [и др.] // Рациональная Фармакотерапия в Кардиологии. - 2010. - №6/6 - С. 812-817.
  • Пархоменко О. М. Нові можливості фармакологічного впливу на прогноз у хворих на інфаркт міокарда з елевацією сегмента ST та гострою серцевою недостатністю // О. М. Пархоменко, С. М. Кожухов, О. І. Іркін, Я. М. Лутай // Укр. Медичний часопис. - 2010. - № 4(78). - С. 34-37.
  • Charlson M. E. A new method of classifying prognostic comorbidity in longitudinal studies: development and validation / M. E. Charlson, P Pompei, K. L. Ales [et al.] // J. Chronic. Dis. - 1987. - Vol. 40(5). - P 373-383.
  • Birim Ц. Charlson comorbidity index in patients with operated primary non-small cell lung cancer / Ц. Birim, A. P W. M. Maat, A. P Kappetein [et al.] // Validation of the Eur. J. Cardiothorac. Surg. - 2003. - Vol. 23. - P 30-34.
  • Kattainen A. Coronary heart disease: from a disease of middle-aged men inthe late 1970s to a disease of elderly women in the 2000s / A. Kattainen, V. Salomaa, T. Harkanen [et al.] // Eur. Heart J. - 2006. - Vol. 27. - P 296-301.
  • Moon J. C. The pathologic basis of Q-wave and non-Q-wave myocardial infarction: a cardiovascular magnetic resonance study / J. C. Moon, D. P De Arenaza, A. G. Elkington [et al.] // J. Am. Coll. Cardiol. - 2004. - Vol. 44(3). - P 554-560.

Публікація статті:

«Вістник проблем біології і медицини» Випуск 1 (106), 2014 рік , 80-84 сторінки, код УДК 614. 2: 577. 4- 02