Люлька О. М.

ХІРУРГІЧНІ АСПЕКТИ ОПЕРАТИВНОГО ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ З ЕПІТЕЛІАЛЬНИМИ КУПРИКОВИМИ ХОДАМИ


Про автора:

Люлька О. М.

Рубрика:

КЛІНІЧНА ТА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА МЕДИЦИНА

Тип статті:

Наукова стаття

Анотація:

Проведено аналіз хірургічного лікування 188 хворих на епітеліальні куприкові ходи. При хронічному чи неускладненому перебігу захворювання операцією вибору вважали одноетапне висічення ходів з накладанням первинних швів на рану. У випадках, коли розміри запального інфільтрату не дозволяли виконати одноетапне втручання, проводили оперативне лікування у два етапи. Спочатку виконували розкриття гнояка та санацію гнійної порожнини, а через 4-6 діб - радикальне висічення ходів. При застосуванні такої лікувальної тактики нагноєння рани з вторинним загоєнням відбулось у 4,5 % спостережень, а рецидиви спостерігались у 0,9 % випадків.

Ключові слова:

епітеліальні куприкові ходи, оперативне лікування

Список цитованої літератури:

  • Дульцев Ю. В. Эпителиальный копчиковый ход / Ю. В. Дульцев, В. Л. Ривкин. - М.: Медицина, 1989. - 125 с.
  • Коплатадзе А. М. Хирургическая тактика у больных с острым нагноением эпителиального копчикового хода /
  • М. Коплатадзе, В. М. Проценко, Э. Э. Болквадзе // Колопроктология. - 2003. - №4 (6). - С. 6-9.
  • Скобелкин О. К. Радикальное лечение нагноившихся эпителиальных кист копчика / О. К. Скобелкин, А. И. Эфендиев,
  • А. Дербенёв // Вестник хирургии им. И. И. Грекова. - 1989. - № 6. - С. 123-124.
  • Тренин С. О. Лечение эпителиального копчикового хода / С. О. Тренин, Л. С. Гельфенбейн, А. В. Шишков, В. А. Масленников // Хирургия. - 2005. - № 2. - С. 58-64.
  • Morell V. Surgical treatment of pilonidal disease: comparison of three different methods in fifty-nine cases / V. Morell, B. Charlton, N. Deshmukh // Mil. Med. - 1991. - Vol. 156, № 3. - Р. 144-146.

Публікація статті:

«Вістник проблем біології і медицини» Випуск 1 (106), 2014 рік , 139-142 сторінки, код УДК 617. 59-007. 253-089