Циганенко І. В.

Ефективність застосування гіполіпідемічних засобів при серцево-судинніЙ патології


Про автора:

Циганенко І. В.

Рубрика:

КЛІНІЧНА ТА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА МЕДИЦИНА

Тип статті:

Наукова стаття

Анотація:

В Україні в 2012 р. захворювання системи кровообігу в структурі смертності склали 67,6 % . Сучасні рекомендації по діагностиці та лікуванню ССЗ велику увагу приділяють виявленню і своєчасній корекції факторів ризику (ФР) розвитку серцево-судинних захворювань. В даний час добре відомі ФР, що обумовлюють розвиток атеросклерозу і атеротромбозу – провідних причин ССЗ. Це артеріальна гіпертензія (Аг), гіперхолестеринемія, куріння, цукровий діабет (ЦД), спадкова схильність, низька фізична активність, ожиріння. Еволюція терапевтичних підходів, спрямованих на нормалізацію ліпідного профілю, призвела до актив- ного впровадження в клінічну практику статинів.

Ключові слова:

гіперхолестерінемія

Список цитованої літератури:

  • Біловол О. М. гіполіпідемічна терапія: сучасній погляд на симвастатин / О. М. Біловол, І. І. Князькова // Здоров’я України. – 2012. – № 21/1. – С. 74-80.
  • Коваленко В. М. Регіональні особливості рівня здоров’я народу України / В. М. Коваленко // Національний науковий центр «Інститут кардіології ім. акад. М. Д. Стражеска». – 2011. – 165 с.
  • Сорокін Є. В. Фактори ризику ІХС. Коли і як проводити корекцію? Підвищення ролі статинів / Є. В. Сорокін // Тернопіль– 2011. – Т. 11, № 19. – С. 20-27.
  • Кукес В. г. Клінічна фармакологія симвастатину / В. г. Кукес // Советская медицина. – 2011. – Т. 14, №16. – С. 34-39.
  • Рудакова А. В. Статини і серцева недостатність / А. В. Рудакова // ФАРМідекс- Практик. – 2010. – Вип. 7. – С. 32-37.

Публікація статті:

«Вістник проблем біології і медицини» Випуск 1 (106), 2014 рік , 204-208 сторінки, код УДК 616. 12/. 14-085. 22