Довгань Р. С.

Особливості впливу елгацину на ультраструктуру міокарда лівого шлуночка щурів з артеріальною гіпертензією


Про автора:

Довгань Р. С.

Рубрика:

МОРФОЛОГІЯ

Тип статті:

Наукова стаття

Анотація:

Методом електронної мікроскопії та морфометричного аналізу досліджений міокард нормо- тензивних щурів лінії WKY, щурів лінії НІСАг з артеріальною гіпертензією (Аг), а також щурів з Аг, які отри- мували розчинений на воді елгацин. Встановлено, що застосування елгацину, не викликаючи зниження артеріального тиску у щурів з Аг, покращує стан скоротливого апарату кардіоміоцитів лівого шлуночка. Це проявляється зменшенням виразності та поширеності перескорочених міофібрил, що запобігає їх де- струкції. Нормалізація процесів скоротливості кардіоміоцитів обумовлена властивістю елгацину блокувати оксидантний стрес, в першу чергу, в мітохондріях. Це призводить до відновлення зовнішніх та внутрішніх мембран, тим самим посилюючи утворення АТФ, дефіцит якого викликає роз’єднаність процесів скорочен- ня та розслаблення міофібрил. Проявляючи виразну антиоксидантну активність, елгацин суттєво не впли- ває на стан канальців саркоплазматичної сітки міокарду щурів з Аг. Антиоксидантна активніність елгацину впливає на стан гемомікроциркуляторного русла міокарда лівого шлуночка щурів з Аг, де спостерігається активне новоутворення мікросудин та активація трансендотеліальних процесів переносу речовин.

Ключові слова:

щури, артеріальна гіпертензія, елгацин, електронна мікроскопія, серце

Список цитованої літератури:

 • Довгань Р. С. Порівняльна морфометрична оцінка ефективності впливу біпрололу та його комбінації з препаратами метаболічного плану на кардіоміоцитищурів зі спонтанною артеріальною гіпертензією / Р. С. Довгань, Л. О. Стеченко, Т. П. Куфтирева [та ін.] // Вісн. морфології. – 2009. – Т. 15, № 1. – С. 1–4.
 • Довгань Р. С. Порівняльний аналіз змін вмісту жирних кислот в органах та крові щурів зі спонтанною артеріальною гіпертензією / Р. С. Довгань // Вісник проблем біології та медицини. – 2013. – Т. 2, № 2. – С. 97–101.
 • Загородний М. І. Вплив карведилолу на ультраструктуру міокарда щурів зі спонтанною артеріальною гіпертензією / М. І. Загородний, Т. П. Куфтирева, Л. О. Стеченко [та ін.] // Український кардіологічний журнал. – 2008 – № 6. – C. 79–83.
 • Загородний М. І. Вплив ліприлу на ультраструктуру міокарда щурів зі спонтанною артеріальною гіпертензією / М. І.Загородний, Л. О. Стеченко, Т. П. Куфтирєва [та ін.] // Лікарська справа. Врачебное дело. – 2008. – № 5−6. – С. 82–87.
 • Пузиренко А. М. Вивчення антигіпертензивної дії амлодіпіну, бісопрололу, елгаціну та їх комбінації у щурів зі спонтан- ною артеріальною гіпертензією / А. М. Пузиренко, А. горчакова Н. О., І. С. Чекман // галицкий мед. ж. – 2011. – Vol. 1. – P. 76–78.
 • Хворот О. П. Эллаговая кислота, распространенность в растительном мире и аспекты биологического действия / О. П. Хворот, В. В. Малый, А. г. Сербин [и др.] // Провизор. – 1998. – № 22. – C. 17–19.
 • Aggarwal B. B. Suppression of the nuclear factor-kappa B activation pathway by spice-derived phytochemicals: reasoning for seasoning / B. B. Aggarwal, S. Shishodia // Ann. NY Acad. Sci. – 2004. – Vol. 1030. – P. 434 –441.
 • Armani C. Molecular markers of cardiovascular damage in hypertension / C. Armani, N. Botto, M. G. Andreassi // Curr. Pharm.Des. – 2013. – Vol. 19. № 13. – P. 2341–2350.
 • Ceriello A. Possible role of oxidative stress in the pathogenesis of hypertension / А. Ceriello // Diabetes Care. – 2008. – Vol.31, № 2. – P. 181–184
 • Chan D. C. Mitocondrial Fusion and Fission in Mammals / D. C. Chan // Ann. Rev. Cell Dev. Biol. – 2006. – Vol. 22. – P. 79–99.
 • Chularojmontri L. Phyllanthus emblica L. Enhances Human Umbilical Vein Endothelial Wound Healing and Sprouting / L. Chu- larojmontri, M. Suwatronnakorn, S. K. Wattanapitayakul // Evid. Based Complement Alternat. Med. – 2013. – P. 720–728.
 • Grossman E. Does increased oxidative stress cause hypertension? / E. Grossman // Diabetes Care. – 2008. – Vol. 31, № 2. – P. 185–189.
 • Heber D. Multitargeted therapy of cancer by ellagitannins / D. Heber // Cancer Lett. – 2008. – Vol. 269, № 2. – P. 262–268.
 • Ito H. Metabolites of the ellagitannin geraniin and their antioxidant activities / H. Ito // Planta Med. – 2011. – Vol. 77, № 11. – P. 1110–1115.
 • Kannan M. M. Ellagic acid protects mitochondria from b-adrenergic agonist induced myocardial damage in rats; evidencefrom in vivo, in vitro and ultrastructural study / M. M. Kannan // Food Research International. – 2012. – Vol. 45, № 1. – P. 1–8.
 • Kannan M. M. Protective efficacy of ellagic acid on glycoproteins, hematological parameters, biochemical changes, and elec- trolytes in myocardial infarcted rats / M. M. Kannan, S. D. Quine, T. Sangeetha // J. Biochem. Mol Toxicol. – 2012. – Vol. 26,№ 7. – P. 270 –275.
 • Kannan M. Pharmacodynamics of ellagic acid on cardiac troponin-T, lyosomal enzymes and membrane bound ATPases: mechanistic clues from biochemical, cytokine and in vitro studies / M. Kannan, S. D. Quine // Chem. Biol. Interact. – 2011. – Vol. 193, № 2. – P. 154–161.
 • Klima Ł. The oxidative stress in pathogenesis of arterial hypertension - role of methylated arginines / Ł. Klima, K. Stolarz Skrzypek, R. Olszanecki [et al.] // Kardiol. Pol. – 2011. – Vol. 69, № 3. – P. 94–99.
 • Lindhout D. A. Structure and dynamics of the C-domain of human cardiac troponin C in complex with the inhibitory region of human cardiac troponin I / D. A. Lindhout, B. D. Sykes // J. Biol. Chem. – 2003. – Vol. 278, № 29. – P. 27024–2734.
 • Muсoz-Muсoz J. L. Ellagic acid: characterization as substrate of polyphenol oxidase / J. L. Muсoz-Muсoz, F. Garcia-Molina,M. Garcia-Molina [et al.] // IUBMB Life. – 2009. – Vol. 61, № 2. – P. 171–177.
 • Nambiar D. Effects of phytochemicals on ionization radiation-mediated carcinogenesis and cancer therapy / D. Nambiar, P. Rajamani, R. P. Singh // Mutat. Res. – 2011. – Vol. 728, № 3. – P. 139–157.
 • Pal C. Gallic acid prevents nonsteroidal anti-inflammatory drug-induced gastropathy in rat by blocking oxidative stress and apoptosis / C. Pal, S. Bindu, S. Dey [et al.] // Alam. Free Radic. Biol. Med. – 2010. – Vol. 49, № 2. – P. 258–267.
 • Parmacek M. S. Biology of the troponin complex in cardiac myocytes / M. S. Parmacek, R. J. Solaro // Prog. Cardiovasc. Dis.– 2004. – Vol. 47, № 3. – P. 159–176.
 • Parmer R. J. Plasma hydrogen peroxide production in human essential hypertension: role of heredity, gender, and ethnicity /R. J. Parmer, F. Lacy, M. T. Kailasam [et al.] // Hypertension. – 2000. – Vol. 36. – P 878–884.
 • Priscilla D. H. Cardioprotective effect of gallic acid on cardiac troponin-T, cardiac marker enzymes, lipid peroxidation products and antioxidants in experimentally induced myocardial infarction in Wistar rats / D. H. Priscilla, P. S. Prince // Chem. Biol. In- teract. – 2009. – Vol. 179, № 2-3. – P. 118–124.
 • Schulz E. Oxidative stress and endothelial dysfunction in hypertension / E. Schulz , T. Gori, T. Mьnzel // Hypertens. Res.– 2011. – Vol. 34, № 6. – P. 665–673.
 • Shaik A. H. Cardioprotective effect of HPLC standardized ethanolic extract of Terminalia pallida fruits against isoproterenol- induced myocardial infarction in albino rats / A. H. Shaik, S. N. Rasool, A. Vikram, K. Reddy [et al.] // J. Ethnopharmacol. – 2012. – Vol. 141, № 1. – P. 33–40.
 • Xie Y. Structures required of polyphenols for inhibiting advanced glycation end products formation / Y. Xie , X. Chen // Curr.Drug Metab. – 2013. – Vol. 14, № 4. – P. 414–431.

Публікація статті:

«Вістник проблем біології і медицини» Випуск 1 (106), 2014 рік , 236-241 сторінки, код УДК 616. 127: 616. 124. 2: 57. 012. 4] – 085: 616. 12 – 008. 331. 1: 57. 085