Неханевич О. Б.

Ознаки дезадаптації серцево-судинної системи до фізичних навантажень за даними варіаБельності серцевого ритму


Про автора:

Неханевич О. Б.

Рубрика:

СПОРТИВНА МЕДИЦИНА

Тип статті:

Наукова стаття

Анотація:

Метою роботи було вивчення характеру адаптації вегетативної регуляції діяльності серцево- судинної системи до фізичних навантажень у спортсменів за даними варіабельності серцевого ритму. Нами було проведено обстеження 100 спортсменів віком від 12 до 35 років, які займались баскетболом (n = 20), волейболом (n = 30) та футболом (n = 50) зі спортивною кваліфікацією від 1 дорослого розряду до майстрів спорту міжнародного класу. До контрольної групи увійшли 30 осіб відповідного віку, які не займалися в спор- тивних секціях. В роботі доведена можливість використання показників варіабельності серцевого ритму для діагностики ранніх ознак фізичного перенапруження вегетативної регуляції серцево-судинної діяльності.

Ключові слова:

варіабельність серцевого ритму, фізичні навантаження, спортсмени, дезадаптація.

Список цитованої літератури:

 • Баевский Р. М. Вариабельность сердечного ритма: теоретические аспекты и возможности клинического применения/ Р. М. Баевский, г. г. Иванов. – М.: Москва, 2000. – 60 с.
 • Бойчук Т. В. Стан провідної системи серця у спортсменів / Т. В. Бойчук, О. М. Лібрик, М. г. голубєва // Спортивна ме- дицина. – 2006. – № 1. – С. 10-12.
 • Болезни сердца и сосудов / Ш. Ахенбах, И. Акин, Т. A. Акснес [и др.] ; под ред. А. Д. Кэмм, Т. Ф. Люшер, П. В. Серруис; пер. с англ. под ред. Е. В. Шляхто. – М.: гЭОТАР-Медиа, 2011. – 2289 с.
 • Дослідження варіабельності серцевого ритму у кардіологічній практиці : метод. рекомендації / Бобров В. О., Чубучний В. М., Жарінов О. Й. [та ін.]. – К., 1999. – 26 с.
 • Криворученко Е. В. Вегетативное обеспечение функциональной подготовленности спортсменов различной квалифи- кации, специализирующихся в беговых дисциплинах легкой атлетики / Е. В. Криворученко // Спортивная медицина.– 2007. – № 1. – С. 26-30.
 • Коваленко С. О. Індивідуальні особливості хвильової структури серцевого ритму при дозованому фізичному навантаженні / С. О. Коваленко // Спортивна медицина. – 2006. – № 1. – С. 3-9.
 • Насонкин О. С. Спорт и здоровье / О. С. Насонкин // Спорт и здоровье : II междунар. конгресс, 21-23 апреля 2005 г.: тезисы докл. – СПб., 2005. – С. 199-200.
 • Перхуров А. М. Принципы построения функционально-диагностического исследования спортсменов, имеющего до- нозологическую направленность (Методическое пособие для врачей кабинетов функциональной диагностики и вра- чей по спорту) / Перхуров А. М. – М.: ИД «Медпрактика-М», 2007. – 76 с.
 • Халафян А. А. STATISTICA 6. Статистический анализ данных / А. А. Халафян. – М.: ООО «Бином-Пресс», 2007. – 512 с.
 • Шевченко И. Н. Диагностика и коррекция вегетативного дисбаланса у спортсменок сложнокоординационных видов спорта / И. Н. Шевченко // Запорожский медицинский журнал. – 2008. – Т. 50, № 5. – С. 103-105.
 • Andre E. Heart rate variability in athletes / E. Andre, B. Seps, F. Beckers // Sport. Med. – 2003. – Vol. 33, № 12. – Р. 889-919.
 • Earnest C. P. Relation between physical exertion and heart variability characteristics in professional cyclists during Tour Spain/ C. P. Earnest, R. Jurca, T. S. Church // Sport. Med. – 2004. – Vol. 38. – P. 568-575.
 • Mourot L. Decrease in heart rate variability with overtraining: Assessment by the Pioncare plot analyses / L. Mourot,M. Bouhaddi, S. Perrey // Clin. Physiol. Funct. Imag. – 2004. – Vol. 24, № 1. – P. 10-18.
 • Short-term heart rate variability strongly predicts sudden cardiac death in chronic heart failure patients / La Rovere M. T., Pinna G. D., Maestri R. [et al.] / Circulation. – 2003. – Vol. 107. – P. 565-570.
 • Task Force of the European Society of Cardiology the North American Society of Pacing Electrophysiology. Heart rate variability: Standards of measurement, physiological interpretation, and clinical use // Circulation. – 1996. – Vol. 93. – P. 1043-1065.

Публікація статті:

«Вістник проблем біології і медицини» Випуск 1 (106), 2014 рік , 317-320 сторінки, код УДК 612. 13:612