Пушкар Л. Ю.

Клініко-лабораторна оцінка ефективності застосування гігієнічного комплексу на основі триклозану та цетілпірідінхлоріду в профілактиці катарального гінгівіту у підлітків


Про автора:

Пушкар Л. Ю.

Рубрика:

СТОМАТОЛОГІЯ

Тип статті:

Наукова стаття

Анотація:

Мета роботи – оцінити лікувально-профілактичну ефективність комплексу Colgate ® Total PRO «Здоров’я ясен», що включає зубну щітку, ополіскувач, зубну пасту, при лікуванні хворих на хронічний катаральний гінгівіт. гігієнічний стан порожнини рота і очищаючі властивості комплексу оцінювали за до- помогою індексів гігієни Silness –Loe, K. Stallard, протизапальну дію – проби Шиллера – Писарєва, індекс кровоточивості по Muhlemann НР, Son S; індекс гінгівіту РМА. Антимікробну ефективність оцінювали на підставі даних бактеріологічного дослідження. У статті на підставі клініко-мікробіологічних досліджень доведено високу лікувально-профілактичну ефективність: виражений очищающий, протизапальний і антимікробний ефект гігієнічного комплексу на основі триклозана і цетілпірідінхлоріду при використанні на етапі первинного пародонтологічного лікування підлітків з хронічним катаральним гінгівітом.

Ключові слова:

катаральний гінгівіт, підлітки, гігієнічний комплекс на основі триклозану і цетілпірідінхлоріду, профілактика

Список цитованої літератури:

  • Белоклицкая г. Ф. Влияние гигиенического комплекса Colgate® на пародонтальный статус и уровень бактериальной обсемененности биотопа пародонтального кармана у больных генерализованным пародонтитом в стадии обостре- ния / г. Ф. Белоклицкая, О. В. Ашаренкова, М. М. Богданова // Современная стоматология. – 2011. -№ 3(57). – С. 3-7.
  • Белоклицкая г. Ф. Оценка лечебно-профилактической эффективности инновационной зубной щетки «360° всесторон- няя чистка» (Colgate) у больных генерализованными заболеваниями пародонта / г. Ф. Белоклицкая, О. В. Ашаренкова, М. М. Богданова // Современная стоматология. – 2011. – № 3 (57). – С. 77–81.
  • Белоклицкая г. Ф. Значение объективных клинических индексов в пародонтальной диагностике / г. Ф. Белоклицкая, А. А. Пети, Л. г. Сандыга // Збірник наукових праць співробітників КМАПО ім. П. Л. Шупика. – 1999. – Вип. 8. – С. 484- 492.
  • григорьян А. С. Морфогенез ранних стадий воспалительных заболеваний пародонта / А. С. григорьян, О. А. Фролова, Е. В. Иванова // Стоматология. – 2002. – № 1. – С. 19-25.
  • Ерохина Н. И. Анализ распространенности патологии пародонта среди пациентов, обратившихся в муниципальную стоматологическую клинику / Н. И. Ерохина // Пародонтология. – 2006. – № 3(40). – С. 6-9.
  • Кузьмина Э. М. Профилактика стоматологических заболеваний. Учебное пособие / Э. М. Кузьмина. – М., 2003. – 214 с.
  • Кузьмина Э. М. Распространенность заболеваний пародонта и потребность в их лечении у 15-летних подростков Рос- сии / Э. М. Кузьмина, Т. А. Смирнова, А. В. Лапатина // «Научные достижения МгМСУ»: Тезисы докладов. – М., 2002.– С. 99-101.
  • Леус П. А. Коммунальная стоматология / П. А. Леус. – Брест : ОАО «Брестская типография», 2000. – 284 с.
  • Мюллер Х. -П. Пародонтология / Х. -П. Мюллер. – Львов : галДент, 2004. – 256 с.
  • Сидельникова Л. Ф. Клинико-лабораторные аспекты изучения профилактической эффективности зубных паст с раз- личными активными компонентами / Л. Ф. Сидельникова,Ю. г. Коленко, О. В. Линовицкая // Современная стоматоло- гия. – 2006. – № 2. – С. 8–11.

Публікація статті:

«Вістник проблем біології і медицини» Випуск 1 (106), 2014 рік , 324-345 сторінки, код УДК 616. 311. 2-002-053. 66-084-085. 281. 9