Аветіков Д. С., Д. В. Каплун, С. І. Данильченко

КЛІНІКО-МОРФОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА АНГІОСОМНИХ КЛАПТІВ З СКРОНЕВОЇ І ТІМ’ЯНОЇ ДІЛЯНОК ДЛЯ ЗАМІЩЕННЯ ДЕФЕКТІВ І ДЕФОРМАЦІЙ НА ГОЛОВІ І ШИЇ


Про автора:

Аветіков Д. С., Д. В. Каплун, С. І. Данильченко

Рубрика:

ЗМІСТ

Тип статті:

Наукова стаття

Анотація:

Проблема заміщення дефектів і деформацій на голові і шиї впродовж багатьох років залиша-ється актуальною. На сьогодні вона обумовлена наявністю величезної категорії хворих, хірургічне лікування яких є медико-соціальною проблемою. Клапті з скроневої і тім’яної ділянок є перспективними для заміщення дефектів і деформацій на голові і шиї. Проте для правильного їх підйому і мобілізації необхідно враховувати топографоанатомічні дані про по-верхневу скроневу артерію, які варіюють і залежать від форми голови. Враховуючи дані проведених топографоанатомічних досліджень і комп’ютерного моделювання гілок по-верхневої скроневої артерії, в клініці оптимізовані методики підйому і мобілізації ангіосомних передаури-кулярних, постаурикулярних і фасціальних скронево-тім’яних клаптів. Результат цих операцій задовільний.

Ключові слова:

ангіосом, поверхнева скронева артерія, скронево-тім’яний клапоть, ретроаурикуляр-ний клапоть

Список цитованої літератури:

  • Ипполитов В. П. Клиника, диагностика и лечение травматических деформаций скулоорбитальной области. Диагно-стика, лечение и реабилитация больных с повреждениями челюстно-лицевой области / В. П. Ипполитов, В. М. Без-руков, А. А. Брусова [и др.]. – Смоленск, 1981. – С. 88-92.
  • Неробеев А. И. Пластическое восстановление ушной раковины с использованием височно-теменного фациального лоскута / А. И. Неробеев, Г. И. Осипов, П. Л. Царевский // Стоматология. – 1990. – № 5. – С. 46-48.
  • Орлов Г. А. К хирургической анатомии общей сонной артерии и основных ее ветвей / Г. А. Орлов, Л. М. Плюснина // Хирургия. – 1940. – № 2. – 78 с.
  • Brent B. Experience with the temporopariclall fascial free flap / B. Brent, J. Upton, R. D. Acland // Plast. Reсonstr. surg. -2001. – Vol. 76, № 2. – P. 177-188.
  • Chowdaiy R. P. Use of temporoparietal fascia free flap in digital reconstruction / R. P. Chowdaiy // Ann. Plast. Surg. – 1999. -Vol. 23, № 6. – P. 543-546.
  • Kobayashi S. Rctroauricular hairline fiari transfer to the face / S. Kobayashi, S. Yoza, M. Kakibuchi [el al.] // Plast, reeonstr. Surg. – 1995. – Vol. 96, № 1. – P. 42-47.
  • Upton J. Clinical applications of free temporoparietal flaps in hand reconstruction / J. Upton, C. Roger, G. Durham-Smith, W. M. Swartz // J. Hand Surg. – 1998. – Vol. 11. – P. 475-483.
  • Upton J. The use of prefabricated fascial flaps for lining of the oral and nasal cavities / J. Upton, N. Ferraro, C. Healy [el al.] // Plast. reeonstr. surg. – 1994. – Vol. 94, № 9. – P. 573-579.
  • Yano H. A clinical and histologic comparison between free temporoparietal and scapular fascial flaps / H. Yano, C. Nishimura, S. Kaji [el al.] // Plast. reeonstr. surg. – 1995. – Vol. 95, № 3. – P. 452-462.

Публікація статті:

«Вістник проблем біології і медицини» Випуск 2 Том 1 (107), 2014 рік , 033-036 сторінки, код УДК 616-089.844