Алексеєв С. Б., Боєнко Д. С., Матрос-Таранець А. И., Алексеєв Ю. С.

СИСТЕМНИЙ ПІДХІД ДО НАДАННЯ ХІРУРГІЧНОЇ ДОПОМОГИ ХВОРИМ ОДОНТОГЕННИМИ ГАЙМОРИТАМИ


Про автора:

Алексеєв С. Б., Боєнко Д. С., Матрос-Таранець А. И., Алексеєв Ю. С.

Рубрика:

ЗМІСТ

Тип статті:

Наукова стаття

Анотація:

Уперше розроблено системний підхід до надання хірургічної допомоги пацієнтам з одонтоген-ними гайморитами. Завдяки запропонованій системі скорочується час обстеження та консультацій суміжних спеціалістів на догоспітальному етапі. Водночас хворому проводиться санація пазухи, постекстракційних лунок, пластика ороантральної фістули, завдяки чому скорочується час перебування хворого в стаціонарі, знижується ризик розвитку рецидивів, підвищується економічна ефективність лікування.

Ключові слова:

одонтогенний гайморит, ороантральна фістула, ендоскопічна мікрогайморотомія, ко-нусно-променева томографія

Список цитованої літератури:

  • Алексеев С. Б. Использование тромбоцитарного геля при хирургическом лечении заболеваний ЛОР-органов и че-люстно-лицевой области / С. Б. Алексеев, Д. С. Боенко, И. Н. Матрос–Таранец [и др.] // Журнал вушних, носових і горлових хвороб. – 2007. – №5. – С. 8-9.
  • Алексеев С. Б. Хирургическое лечение одонтогенных гайморитов / С. Б. Алексеев, И. Х. Дуфаш, А. Г. Каминский // Матер. конф. с междунар. участием «Актуальные вопросы и перспективы развития стоматологии». – Харьков: ХГМУ.– 2011. – С. 145-146.
  • Алексеев С. Б. Эндоскопическая ревизия лунок зубов после их экстракции / С. Б. Алексеев, Д. С. Боенко, Н. А. Гладко-ва [и др.] // ІІІ з’їзд української асоціації черепно-щелепно-лицевих хірургів, 17-18 травня 2013 р. – К., 2013. – С. 59-60.
  • Алексеев С. Б. Система оказания хирургической помощи больным с одонтогенными гайморитами / С. Б. Алексеев, Д. С. Боенко, Н. А. Гладкова [и др.] // ІІІ з’їзд української асоціації черепно-щелепно-лицевих хірургів, 17-18 травня 2013 р. – К., 2013. – С. 71-73.
  • Боенко С. К. Особенности медикаментозного и эндоскопического хирургического лечения одонтогенных гаймори-тов / С. К. Боенко, С. Б. Алексеев, Д. С. Боенко [и др.] // Журнал вушних, носових і горлових хвороб. – 2009. – №3-c. – С. 23-24.
  • Боенко С. К. Диагностика и лечение одонтогенных гайморитов, вызванных попаданием пломбировочных материалов в верхнечелюстную пазуху / С. К. Боенко, И. Н. Матрос-Таранец, С. Б. Алексеев [и др.] //Матеріали XI з’їзду оторино-ларингологів України (Судак, 17-19 травня 2010 р.). – Судак, 2010. – С. 37-38.
  • Боенко С. К. Эндоскопический метод лечения одонтогенных гайморитов / С. К. Боенко, И. Н. Матрос-Таранец, С. Б. Алексеев [и др.] // Матеріали республіканської наук-практ. конф. з міжнар. участю «Сучасні досягнення та пер-спективи розвитку хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії». – Харків, 2010. – С. 6-7.

Публікація статті:

«Вістник проблем біології і медицини» Випуск 2 Том 1 (107), 2014 рік , 051-053 сторінки, код УДК 616. 216. 1-002:616. 314-08-089