Гудар’ян О. О.

РОЛЬ АЕРОБНОЇ ТА АНАЕРОБНОЇ МІКРОФЛОРИ В РОЗВИТКУ ДЕНТАЛЬНОГО МУКОЗИТУ І ДЕНТАЛЬНОГО ПЕРІІМПЛАНТИТУ


Про автора:

Гудар’ян О. О.

Рубрика:

ЗМІСТ

Тип статті:

Наукова стаття

Анотація:

У статті представлені результати вивчення ролі аеробної та анаеробної мікрофлори у розви-тку дентальних мукозитів і періімплантитів у 32 пацієнтів у віддалені терміни після внутрішньокісткової ден-тальної імплантації. Мета дослідження – встановити роль стафілококової, грибкової та анаеробної інфекції у виникненні запальних ускладнень у відстроченому періоді після дентальної імплантації та розробити нові методологічні підходи щодо їх усунення. Проведені бактеріологічні дослідження дозволили встановити, що дентальний мукозит і періімплантит характеризуються відмінностями в етіологічній структурі. Так, у посівах, які взяли у хворих з періімплантними мукозитами найчастіше виявлено аеробну мікрофлору (у 88,9%) та асоціацію з анаеробами (у 11,1% випадків). У той час, як в матеріалі, який взяли з періімплантної кишені, хво-рих дентальним періімплантитом, виявлена мікс-інфекція, що характеризується великою різноманітністю за рахунок анаеробів (в 63,3% випадків) і грамнегативної аеробної флори (в 36,7% випадків). Таким чином на підставі отриманих лабораторних даних в лікуванні періімплантних мукозитів і періімплантиту необхідно кур-сове призначення диференційованої, спрямованої антибіотикотерапії.

Ключові слова:

періімплантит, мукозит, дентальна імплантація

Список цитованої літератури:

  • Esposito M. Treatment of periimplantitis: what interventions are effective? A Cochrane systematic review / M. Esposito, M. G. Grusovin, H. V. Worthington // Oral Implantol. – 2012. – № 5. – P. 21-41.
  • Koyanagi T. Comprehensive microbiological findings in periimplantitis and periodontitis / T. Koyanagi, M. Sakamoto, Y. Takeuchi1, N. Maruyama // J. Clinical Periodontology. – 2013. – № 40. – P. 218-226.
  • Mesmer C. Clinical, microbiological and immunological findings in peri-implantitis patients with bar-retained lower removable partial dentures, compared to a healthy control group (12-month-follow-up) / C. Mesmer, A. Forster, M. Antal, K. Nagy // Fogorv. Sz. – 2012. – № 105. – P. 59-64.
  • Vered Y. Teeth and implant surroundings: Clinical health indices and microbiologic parameters / Y. Vered, A. Zini, J. Mann // J. Quintessence International. – 2011. – № 42. – P. 339-344.

Публікація статті:

«Вістник проблем біології і медицини» Випуск 2 Том 1 (107), 2014 рік , 132-135 сторінки, код УДК 616.314-089.843-002-092-037:616.71-007.234