Кобиляк С. С., Сяокунь Лі

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ФАСЕТОК ПАТОЛОГІЧНОГО СТИРАННЯ ЗУБІВ ПРИ ВИДАЛЕННІ ПЕРШИХ МОЛЯРІВ


Про автора:

Кобиляк С. С., Сяокунь Лі

Рубрика:

ЗМІСТ

Тип статті:

Наукова стаття

Анотація:

У статті представлені результати вивчення особливостей формування фасеток стирання при втраті перших молярів, проведене з використанням методу оклюзіографії, серед 40 хворих у віці 20-45 років. Встановлено, що загальною закономірністю є збільшення виразності фасеток патологічного стиран-ня, прямопропорційне збільшенню кількості видалених перших молярів. При цьому збільшення площини оклюзійних контактів на зубах свідчить про те, що вони перебувають у стані функціонального перевантаження.

Ключові слова:

стирання зубів, перші моляри, оклюзіографія

Список цитованої літератури:

  • Біда В. І. Патологічне стирання твердих тканин зубів та основні принципи його лікування / В. І. Біда. – К. : ВАТ «Видав-ництво «Київська правда», 2002. – 96 с.
  • Гусева И. Г. Анализ причин удаления постоянных зубов у детей / И. Г. Гусева, С. А. Гусев. – 2005. – www. dental. saminfo. ru. Каламкаров Х. А. Ортопедическое лечение патологической стираемости твердых тканей зубов / Х. А. Каламка-ров. – М. : Медицинское информационное агентство, 2004. – 176 с.
  • Клёмин В. А. Морфофункциональная и клиническая оценка зубов с дефектами твердых тканей / В. А. Клёмин, А. В. Борисенко, П. В. Ищенко. – М. : МЕДпресс-информ, 2004. – 112 с.
  • Фастовец Е. А. Особенности окклюзионных контактов и площадок истирания при физиологической и патологической истираемости зубов / Е. А. Фастовец // Современная стоматология. – 2006. – №1. – С. 132–135.
  • Хватова В. А. Клиническая гнатология / В. А. Хватова. – М. : Медицина, 2005. – 296 с.
  • Richards L. C. A model for the prediction of tooth wear in individuals / L. C. Richards, J. A. Kaidonis, G. C. Townsend // Austra-lian Dental Journal. – 2003. – Vol. 48, №4. – P. 259-262.

Публікація статті:

«Вістник проблем біології і медицини» Випуск 2 Том 1 (107), 2014 рік , 170-173 сторінки, код УДК 616. 314. 26-007. 271-053. 8