Лузін В. І., Лук’янцева Г. В., Тютюник О. А.

ПОРІВНЯЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ МІЦНОСТІ НИЖНЬОЇ ЩЕЛЕПИ І ПЛЕЧОВОЇ КІСТКИ У БІЛИХ ЩУРІВ ПІСЛЯ ДВОМІСЯНОГО ВВЕДЕННЯ НАТРІЮ БЕНЗОАТУ


Про автора:

Лузін В. І., Лук’янцева Г. В., Тютюник О. А.

Рубрика:

ЗМІСТ

Тип статті:

Наукова стаття

Анотація:

Внутрішньошлункове введення натрію бензоату протягом 2 місяців у статевозрілих білих щурів супроводжується зниженням міцності нижніх щелеп і плечових кісток, вираженість якого прямопропорційно залежить від дозування препарату, що вводиться. У період реадаптації після застосування бензоату натрію достовірне зниження міцності нижніх щелеп і плечових кісток при дозуванні 500 мг / кг реєструвалося до 15 дня, а при дозуванні 100 мг / кг достовірні відхилення від контролю реєструвалися і на 45 день спостереження.

Ключові слова:

натрію бензоат, нижня щелепа, плечова кістка, міцність

Список цитованої літератури:

  • Берест А. Ю. Особенности органогенеза тимуса крыс после хронического воздействия ионизирующего излучения и пищевых добавок / А. Ю. Берест // Український морфологічний альманах. – 2012. – Т. 10, №3. – С. 15-17.
  • Бибик Е. Ю. Анализ спектра пищевых добавок в продуктах питания / Е. Ю. Бибик, Э. А. Яровая // Укр. мед. альманах. – 2011. – Т. 14, №2. – С. 20-22.
  • Западнюк В. Г. Лабораторные животные / В. Г. Западнюк, И. П. Западнюк, Е. А. Захария. – К. : Вища школа, 1983. – 383 с.
  • Ковешников В. Г. Биомеханические методы исследования в функциональной морфологии трубчатых костей / В. Г. Ковешников, В. И. Лузин // Український морфологічний альманах. – 2003. – Т. 1, №2. – С. 46-50.
  • Лапач С. Н. Статистические методы в медико-биологических исследованиях с использованием Excel / С. Н. Лапач, А. В. Чубенко, П. Н. Бабич. – Киев : «Морион», 2001. – 210 с.
  • Лузін В. І. Сучасні уявлення про морфо-функціональну організацію нижньої щелепи щурів / В. І. Лузін, В. М. Морозов // Український морфологічний альманах. – 2011. – Т. 9, №4. – С. 161-166.
  • Рыболовлев Ю. Р. Дозирование веществ для млекопитающих по константе биологической активности / Ю. Р. Рыбо-ловлев, Р. С. Рыболовлев // Доклады АН СССР. – 1979. – Т. 247, №6, – С. 1513-1516.
  • Сарафанова Л. А. Пищевые добавки: энциклопедия. Изд. 2-е. / Л. А. Сарафанова. – СПб. : Изд. -во Гиорд, 2004. – 808 с.
  • European convention for the protection of vertebrate animals used for experimental and other scientific purpose: Council of Europe 18. 03. 1986. – Strasbourg, 1986. – 52 p.

Публікація статті:

«Вістник проблем біології і медицини» Випуск 2 Том 1 (107), 2014 рік , 217-220 сторінки, код УДК 519. 443:[613. 648. 4+613. 37