Макєєв В. Ф., Кучер А. Р., Риберт Ю. О., Жизномирська О. О., Філіпський А. В.

УЛЬТРАСОНОГРАФІЯ В ДІАГНОСТИЦІ ДЕГЕНЕРАТИВНИХ ЗМІН СКРОНЕВО-НИЖНЬОЩЕЛЕПНОГО СУГЛОБУ


Про автора:

Макєєв В. Ф., Кучер А. Р., Риберт Ю. О., Жизномирська О. О., Філіпський А. В.

Рубрика:

ЗМІСТ

Тип статті:

Наукова стаття

Анотація:

Мета – вивчити можливості ультразвукової діагностики при дегенеративних змінах скроне-во-нижньощелепних суглобів (СНЩС) та співставити отримані дані з результатами мультиспіральної рент-генівської комп’ютерної томографії (МСРКТ). Методи. В основну групу включено 14 пацієнтів з клінічними ознаками дегенеративних змін зі сторони СНЩС. Сонографію виконували на ультразвуковому сканері Logiq E «GE» (США), використовували лінійний трасдюсер з частотою 9–13МГц. Усім пацієнтам була виконана ор-топантомограма та МСКТ. Результати. При порівнянні контрольної групи з основною були визначені основні ультразвукові критерії, характерні для дегенеративного процесу СНЩС, отримані результати співставлені з даними МСРКТ. Висновки. Остеоартроз СНЩС є причиною зниження якості життя пацієнтів, що виносить цю проблему в ряд основних завдань клінічної ревматології та стоматології. Ультрасонографія – інформативний метод діа-гностики дегенеративних змін СНЩС.

Ключові слова:

скронево-нижньощелепний суглоб, ультрасонографія, остеоартроз

Список цитованої літератури:

  • Макєєв В. Ф. Ультрасонографія скронево-нижньощелепного суглоба. Перший досвід візуалізації в Україні / В. Ф. Макєєв, А. Р. Кучер, Ю. О. Риберт, О. О. Жизномирська // Новини стоматології. – 2013. – № 2. – С. 62–66.
  • Павлова В. Н. Сустав : морфология, клиника, диагностика, лечение / В. Н. Павлова, Г. Г. Шостак, Л. И. Слуцкий – М. : Мед. Информ. Агентство, 2011. – 552 с.
  • Петросов Ю. А. Этиология и патогенез хронических заболеваний височно-нижнечелюстного сустава / Ю. А. Петро-сов // Стоматология. – 1981. – №2. – С. 28–29.
  • Петросов Ю. А. Диагностика и ортопедическое лечение заболеваний височно-нижнечелюстного сустава / Ю. А. Пе-тросов. – Краснодар : Совет. Кубань, 2007. – 304 с.
  • Сысолятин П. Г. Классификация заболеваний и повреждений височно-нижнечелюстного сустава / П. Г. Сысолятин, А. А. Ильин, А. П. Дергилев. – М. : Медицинская книга; Нижний Новгород : Изд-во НГМА, 2001. – 79 с.
  • Хватова В. А. Заболевания височно-нижнечелюстного сустава / В. А. Хватова. – М. : Медицина, 1982. – 160 с.

Публікація статті:

«Вістник проблем біології і медицини» Випуск 2 Том 1 (107), 2014 рік , 228-232 сторінки, код УДК 616. 724-002-073. 48