Матолич У. Д.

КОНЦЕНТРАЦІЯ ЦИРКУЛЮЮЧИХ ІМУННИХ КОМПЛЕКСІВ ПРИ ФЛЕГМОНАХ ЩЕЛЕПНО-ЛИЦЕВОЇ ДІЛЯНКИ


Про автора:

Матолич У. Д.

Рубрика:

ЗМІСТ

Тип статті:

Наукова стаття

Анотація:

Встановлено підвищення норми патогенної фракції ЦІК при гопіталізації у хворих на флегмони щелепно-лицевої ділянки: у 1,84 рази у хворих з легким перебігом захворювання (група А), у 2,05 рази у хворих з середньою тяжкістю захворювання (група В), у 2,67 рази у тяжкохворих (група С). Вказані зміни є важливим фактором прогнозу розвитку широкого спектру патологічних реакцій і свідчать про стимуляцію імунної відповіді. У пацієнтів групи А на 9-ту добу рівень ЦІК нормалізувався, в групі В перевищував показ-ники контрольної групи у 1,3 рази. У хворих групи С концентрація ЦІК достовірно підвищена порівняно з нормою у 1,8 рази, з групою А у 1,7 рази, з групою В у 1,33 рази. Високі значення рівня ЦІК свідчать, що у хворих зберігаються вірогідні порушення з боку імунного гомеостазу, що може бути несприятливим у плані прогресування запального процесу та розвитку ускладнень.

Ключові слова:

флегмони, щелепно-лицева ділянка, циркулюючі імунні комплекси

Список цитованої літератури:

  • Боровиков В. STATISTICA: искусство анализа данных на компьютере. Для профессионалов / В. Боровиков – СПб. : Питер, 2001. – 656 с.
  • Бурмак Ю. Г. Вплив комбінації тівортину та селен-активу на рівень циркулюючих імунних комплексів і середніх молекул у лікуванні хворих на гіпертонічну хворобу у поєднанні з пептичною виразкою дванадцятипалої кишки / Ю. Г. Бурмак, Т. В. Козленко // Кримський терапевтичний журнал. – 2012. – №1. – С. 57-60.
  • Готь І. М. Досвід поєднаного застосування препаратів Реосорбілакт та Ксилат у комплексному лікуванні хворих із роз-литими флегмонами щелепно-лицевої ділянки / І. М. Готь, Ю. О. Медвідь // Новини стоматології. – 2010. – №2(63). – С. 30-32.
  • Крушевський В. А. Співвідношення вмісту розміру циркулюючих імунних комплексів у сироватці крові при експе-риментальному, токсичному, пиловому та токсично-пиловому бронхіті у щурів / В. А. Крушевський, В. А. Стежка // Український журнал з проблем медицини праці. – 2009. – №1(17). – С. 64-72.
  • Матолич У. Д. Особливості захворювань щелепно-лицевої ділянки / У. Д. Матолич // Практична медицина. – 2013. – №1, Т. XIX. – С. 90-92.
  • Особливості імунного статусу у мешканців Харківського регіону – умовно здорових та хворих на обмежену склеродермію / В. В. Савенкова, Е. М. Солошенко, Т. П. Шевченко [та ін.] // Клиническая иммунология. Аллергология. Инфектология. – 2010. – №1. – С. 108-111.
  • Посібник з лабораторної імунології / Л. Є. Лаповець, Б. Д. Луцик, Г. Б. Лебедь, В. М. Акімова. – Львів, 2008. – 266 с.
  • Тимофеев А. А. Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии / А. А. Тимофеев. – К., 2004. – 1062 с.
  • Черемісіна В. Ф. Рівень циркулюючих імунних комплексів при дерматитах різної етіології у щурів / В. Ф. Черемісіна // Вісник проблем біології і медицини. – 2013. – №4, Т. 2 (105). – С. 182-185.
  • Ricklefs R. E. The physiology/life-history nexus / R. E. Ricklefs, M. Wikelski // Trends Ecol. Evol. – 2002. – Vol. 17, №10. – P. 462– 468.

Публікація статті:

«Вістник проблем біології і медицини» Випуск 2 Том 1 (107), 2014 рік , 245-247 сторінки, код УДК 617. 52 -002. 36-07:616. 155. 321-07