Мельник В. Л., Шевченко В. К., Шевченко Є. В., Мельник І. В.

КОМПЛЕКСНИЙ ПІДХІД ПРИ ЛІКУВАННІ ПАЦІЄНТІВ З БОЛЬОВОЮ ДИСФУНКЦІЄЮ СКРОНЕВО-НИЖЬОЩЕЛЕПНОГО СУГЛОБУ НА ФОНІ ОСТЕОХОНДРОЗУ ШИЙНОГО ВІДДІЛУ ХРЕБТА


Про автора:

Мельник В. Л., Шевченко В. К., Шевченко Є. В., Мельник І. В.

Рубрика:

ЗМІСТ

Тип статті:

Наукова стаття

Анотація:

Алгоритм лікування хворих з больовою дисфункцією СНЩС на фоні остеохондрозу шийного відділу хребта складався із застосування мануальної терапії, ЦИГУН-терапії, рефлексоаналгезії, світлолі-кування, виготовлення індивідуальної суглобової капи, профілактики ускладнень з урахуванням виконання індивідуальної програми реабілітації. Одержані позитивні результати застосування запропонованого ал-горитму лікування 5 пацієнтів в терміни від 2 до 4,5 місяців, які підтверджені клінічними та параклінічними дослідженнями.

Ключові слова:

больова дисфункція скроневонижньощелепного суглобу, шийний остеохондроз, голко-рефлексотерапія, цигун-терапія, світлолікування

Список цитованої літератури:

  • Бугровецкая О. Г. Мануальная диагностика и мануальная терапия при дисфункции височно-нижнечелюстного сустава / О. Г. Бугровецкая, В. В. Юров // Рефлексотерапия. – 2003. – №3. – С. 13–15.
  • Мельник В. Л. ЦИГУН-терапия. Оздоровительная гимнастика / В. Л. Мельник, П. П. Кицько. – Полтава, 2009. – 48 с. 3. Мирза А. И. Реабилитация пациентов с болевым синдромом ВНЧ суставов / А. И. Мирза, Г. И. Лютик. – Код досту-
  • па http://www. stom. by/specialists/stomatology/ortodont/index. php?r=8 http://www. edentworld. ru/cgi-bin/info/lib. pl?cid=&DocID=1211.
  • Шевченко В. К. Використання спектрів світла в діагностиці та лікуванні стоматологічних захворювань апаратом «UFL-122» / В. К. Шевченко, В. Л. Мельник // Стоматолог. Журнал практикующего врача. – 2011. – №9. – С. 12-15.
  • Яковлева А. Гипермобильный синдром / А. Яковлева. – Мед. газета. – 25 февраля 2000. – С. 8-9.

Публікація статті:

«Вістник проблем біології і медицини» Випуск 2 Том 2 (108), 2014 рік , 009-012 сторінки, код УДК 616. 724-002-08