Назарян Р. С., Фоменко Ю. В., Щебликіна Н. А., Колєсова Т. О., Сухоставець О. В.

ВАРІАНТИ ВІДСТРОЧЕНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ОПЕРАЦІЇ РЕЗЕКЦІЇ ВЕРХІВКИ КОРЕНЯ (КЛІНІЧНІ СПОСТЕРЕЖЕННЯ)


Про автора:

Назарян Р. С., Фоменко Ю. В., Щебликіна Н. А., Колєсова Т. О., Сухоставець О. В.

Рубрика:

ЗМІСТ

Тип статті:

Наукова стаття

Анотація:

Питання збереження зубів з деструктивними змінами в періапікальних тканинах було завжди актуальним в пошуку як консервативних, так і хірургічних методів лікування. На сьогоднішній день існує ряд методів оперативних втручань, що дозволяють уникнути видалення зуба. Узагальнення всіх цих методів хі-рургічного лікування привели до виникнення такого поняття, як «зубозберігаючі операції». Операція резекції верхівки кореня, яка часто є останньою можливістю збереження зуба, не завжди може завершитися успіш-но. Помилка на будь-якому етапі, будь то терапевтичному чи хірургічному, може в майбутньому привести до ускладнень і, можливо, до видалення зуба. Профілактикою цього має стати неухильне дотримання всіх етапів лікування. На терапевтичному етапі кореневий канал повинен бути запломбований на робочу довжи-ну сучасними пломбувальними матеріалами, що не розсмоктуються тканинної рідиною. Якість пломбуван-ня необхідно перевірити за допомогою рентгендіагностики, а при необхідності - комп’ютерної томографії. На хірургічному етапі важливо виконати ретроградне пломбування з використанням Prо Root MТА або його сучасних аналогів. Якість проведення терапевтичного і хірургічного етапів резекції верхівки кореня значно підвищується при застосуванні операційного мікроскопа.

Ключові слова:

резекція верхівки кореня, неякісна обтурація кореневих каналів

Список цитованої літератури:

  • Бер Р. Эндодонтология : пер. с англ. / Р. Бер, М. Бауман, С. Ким; Под общей редакцией проф. Т. Ф. Виноградовой. – 2-е изд. – М. : МЕДпресс-информ, 2006. – 368 с.
  • Клиника, диагностика, лечение и профилактика воспалительных заболеваний лица и шеи (руководство для врачей) / А. Г. Шаргородский, Бажанов Н. Н., Губин М. А., Зорин Е. В. [и др. ] – М. : ГЭОТАР-МЕД, 2002, – 528 с.
  • Хирургическая стоматология и челюстно-лицевая хирургия. Национальное руководство / под ред. А. А. Кулакова, Т. Г. Робустовой, А. И. Неробеева. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. – 928 с.
  • Хирургическая стоматология: Учебник / Т. Г. Робустова, В. В. Афанасьев, Э. А. Базикян, Я. М. Биберман [и др.] – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Медицина, 2003. – 504 с.

Публікація статті:

«Вістник проблем біології і медицини» Випуск 2 Том 2 (108), 2014 рік , 035-040 сторінки, код УДК 616. 314. 165-089. 87