Погранична Х. Р., Назаревич М. Р., Комнацька І. М., Дутка І. Ю., Мелех Б. Я.

МРТ ДІАГНОСТИКА ПОШКОДЖЕНЬ СКРОНЕВО-НИЖНЬОЩЕЛЕПНОГО СУГЛОБА ПРИ ТРАВМАТИЧНИХ ПЕРЕЛОМАХ СУГЛОБОВОГО ВІДРОСТКА НИЖНЬОЇ ЩЕЛЕПИ


Про автора:

Погранична Х. Р., Назаревич М. Р., Комнацька І. М., Дутка І. Ю., Мелех Б. Я.

Рубрика:

ЗМІСТ

Тип статті:

Наукова стаття

Анотація:

На підставі загального клінічного та МРТ обстежень 22 пацієнтів проведено аналіз пошкоджень скронево-нижньощелепного суглоба (СНЩС) при травматичних переломах нижньої щелепи. Констатовано та уніфіковано характер уражень м’якотканинних, фіброзних та кісткових елементів СНЩС при травматич-них переломах СВНЩ за результатами МРТ діагностики.

Ключові слова:

магнітно-резонансна томографія, переломи суглобового відростка нижньої щелепи, пошкодження скронево-нижньощелепного суглоба

Список цитованої літератури:

  • Варес Я. Е. Травматогенез і структура переломів нижньої щелепи / Я. Е. Варес, А. В. Філіпський, Т. А. Філіпська // Прак-тична медицина. – 2011. – №5. – С. 9-14.
  • Магнито-резонансная томография ВНЧС в выборе тактики лечения больных с переломами мыщелкового отростка нижней челюсти / Т. В. Буланова [и др.] // Достижения и перспективы современной диагностики: Матер. Всерос. науч. Форума. – М., 2004. – С. 33-35.
  • Магнито-резонансная томография в диагностике травматических повреждений височно-нижнечелюстного сустава / М. Х. Ходжибеков [и др.] // Медицинская визуализация. – 2002. – №1. – С. 34-37.
  • Макєєв В. Ф. Критерії диференційної діагностики СНЩ розладів, класифікація та загально-клінічні підходи у діагностиці. Алгоритми додаткового дослідження СНЩС методами променевої діагностики / В. Ф. Макєєв, У. Д. Телішевська, Р. В. Кулінченко // Львівський медичний часопис. – 2012. –№1, Т. 18. – С. 38-42.
  • Макєєв В. Ф. Частота та розподіл розладів за нозологічними формами скронево-нижньощелепних розладів / В. Ф. Макєєв, У. Д. Телішевська, Р. В. Кулінченко // Новини стоматології. – 2009. – №2. – С. 48-51.
  • Погранична Х. Р. Пошкодження скронево-нижньощелепного суглоба при травматичних переломах нижньої щелепи // Х. Р. Погранична // Медицина транспорту України. – 2013. – №4. – С. 54-57.
  • Deregibus A. Diagnostic concordance between MRI and electrovibratography of the temporomandibular joint of subjects with disk displacement disorders / A. Deregibus, T. Castroflorio, J. DeGiorgi // Dento-maxillofac. Radiol. – 2013. – Vol. 42, №4. – P. 2012-2055.
  • Kleinheins J. Fractures of the Mandidular Condyle: Basic Considerations and Treatment / J. Kleinheins, Ch. Mayer // Quintes-sence Publishing. – 2009. – P. 19-20.

Публікація статті:

«Вістник проблем біології і медицини» Випуск 2 Том 2 (108), 2014 рік , 084-088 сторінки, код УДК 616. 716. 4-001. 5-02:616. 724-001