Старікова С. Л., Старіков В. В.

ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ТИТАНУ ДЛЯ ВИГОТОВЛЕННЯ СТОМАТОЛОГІЧНИХ ІМПЛАНТАТІВ


Про автора:

Старікова С. Л., Старіков В. В.

Рубрика:

ЗМІСТ

Тип статті:

Наукова стаття

Анотація:

В роботі проводиться порівняльний аналіз корозійної стійкості титану, що використовується для виготовлення стоматологічних імплантатів, як у компактному, так і в наноструктурному стані по значенню їх електродних потенціалів до і після анодного окислення поверхні титану. Оцінюються переваги і недоліки використання титану у вигляді тонких плівок на поверхні інших металів.

Ключові слова:

імплантат, титан, пасивація, електродний потенціал, анодне окислення

Список цитованої літератури:

  • Вортингтон Ф. Остеоинтеграция в стоматологии / Ф. Вортингтон, Б. Р. Ланг, В. Е. Лавелле. - М. : Квинтэссенция, 1994. - 126 с.
  • Параскевич В. Л. Дентальная имплантология. Основы теории и практики / В. Л. Параскевич. - М. : Медицинское ин-формационное агентство, 2006. - 400 с.
  • Старикова С. Л. Влияние анодного окисления на пассивацию имплантата и протеза / С. Л. Старикова // Вісник про-блем біології і медицини. – 2013. – Т. 2 (99). – Вип. 1. – С. 297-299.
  • Старикова С. Л. Исследование взаимодействия между титановым дентальным имплантатом и протезом / С. Л. Ста-рикова // Український медичний альманах. – 2013. – Т. 16. – № 1 (додаток). – С. 93-96.
  • Суров О. Н. Зубное протезирование на имплантатах / О. Н. Суров. - М. : Медицина, 1993. - 204 с.
  • Starikov V. V. The application of niobium and tantalum oxides for implant surface passivation / V. V. Starikov, S. L. Starikova, A. G. Mamalis [et al.] // Journal of Biological Physics and Chemistry. - 2007. - Vol. 7. - P. 141-145.
  • Ungersboeck A. Tissue reaction to bone plates made of pure titanium: a prospective, quantitative clinical study / A. Ungers-boeck, V. Geret, О. Pohler [et al.] // J. Materials Science. Materials in Medicine. - 1995. – Vol. 6, №4. - P. 223-229.

Публікація статті:

«Вістник проблем біології і медицини» Випуск 2 Том 2 (108), 2014 рік , 160-163 сторінки, код УДК 616. 314-089. 843-092. 9