Хрипаченко М. І.

ВПЛИВ БЛОКАДИ АЦЕТІЛХОЛІНОВИХ ТА АДРЕНОРЕЦЕПТОРІВ НА ЗРІСТ ВЕРХНЬОЇ ЩЕЛЕПИ В УМОВАХ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ МОДЕЛІ РАНОВОГО ПРОЦЕСУ ТВЕРДОГО ПІДНЕБІННЯ У ЩУРІВ


Про автора:

Хрипаченко М. І.

Рубрика:

ЗМІСТ

Тип статті:

Наукова стаття

Анотація:

У цій роботі досліджували вплив блокади ацетилхолінових та адренорецепторів на зріст верхньої щелепи щурів в умовах експериментальної моделі ранового процесу твердого піднебіння. Отримані дані до-зволяють дійти висновку, що рановий процес впливає на розвиток верхньої щелепи, причому у тварин з бло-кадою ацетилхолінових рецепторів цей вплив виражений більше, ніж у тварин з блокадою адренорецепторів.

Ключові слова:

незрощення піднебіння, розвиток верхньої щелепи

Список цитованої літератури:

  • Derijcke A. Dental arch dimensions in unoperated adult cleft-palate patients: an analysis of 37 cases / A. Derijcke, Anne M. Kuijpers-Jagtman, C. Lekkas, [et al.] // J. Craniofac. Genet. Dev. Biol. – 1994. – Vol. 4, №1. – P. 69-74.
  • Hanna Kasandra R. An update on wound healing and the nervous system / Kasandra R. Hanna, Adam J. Katz // Ann. Plast. Surg. – 2011. – Vol. 67, №. 1 – P. 49–52.
  • Kim T. Constriction of the maxillary dental arch by mucoperiosteal denudation of the palate / T. Kim, H. Ishikawa, S. Chu [et al.] // Cleft Palate Craniofacial J. – 2002. – Vol. 39, №. 4. – P. 425–431.
  • Kuijpers-Jagtman Anne M. State of the art: The influence of surgery and orthopedic treatment on maxillofacial growth and maxillary arch dimensions in patients treated for orofacial clefts / Anne M. Kuijpers-Jagtman, Ross E. Long // Cleft Palate-Craniofac J. – 2000. – Vol. 37, №. 6. – P. 527/1–527/12.
  • Ross R. B. Treatment variables affecting facial growth in complete unilateral cleft lip and palate / R. B. Ross // Cleft Palate J. – 1987. – Vol. 24, № 1. – P. 5–77.
  • Whishaw Ian Q. The behavior of the laboratory rat / Ian Q. Whishaw, B. Kolb. – New York : Oxford University Press, 2005. – 504 p.
  • Yang Y. Alteration of maxillary and mandibular growth of adult patients with unoperated isolated cleft palate / Y. Yang, Y. Wu, Y. Gu [et al.] // J. Craniofac. Surg. – 2013. – Vol. 24, №4. – P. 1078–1082.
  • Ye B. A comparative study on dental-arch morphology in adult unoperated and operated cleft palate patients / B. Ye, C. Ruan, J. Hu [et al.] // J. Craniofac. Surg. – 2010. – Vol. 21, №3. – P. 811–815.

Публікація статті:

«Вістник проблем біології і медицини» Випуск 2 Том 2 (108), 2014 рік , 208-212 сторінки, код УДК 591. 471. 434-001:599. 323. 45]:612. 181. 6-028. 77