Шувалов С. М.

ОСОБЛИВОСТІ КІСТКОВОПЛАСТИЧНИХ ОПЕРАЦІЙ ПРИ ДЕФЕКТАХ НИЖНЬОЇ ЩЕЛЕПИ


Про автора:

Шувалов С. М.

Рубрика:

ЗМІСТ

Тип статті:

Наукова стаття

Анотація:

У статті представлений і обговорюється досвід лікування понад 40 пацієнтів з дефекта-ми нижньої щелепи. Всім пацієнтам liac проведена операція «Кісткова пластика аутокісткою – гребенем клубової кістки» Метою стало обговорення способів фіксації фрагментів нижньої щелепи в області дефекту і транспланта-та, створення більшої площі торкання трансплантата і сприймаючої кістки, визначення строків іммобілізації дщелепи і трансплантата. Було виявлено, що кожен з існуючих в даний час способів фіксації має свої переваги і недоліки. Так засто-сування дротяної петлі вимагає тривалої внутрішньоротової фіксації. Застосування накісткових реконструк-тивних пластин дозволяє точно і міцно фіксувати фрагменти нижньої щелепи і трансплантата, liac даний метод вимагає додаткової операції з видалення металевої конструкції. Необхідно створювати сприймальні майданчики на кінцях трансплантата і фрагментах нижньої щелепи.

Ключові слова:

дефекти нижньої щелепи, кісткова пластика, сприймальне ложе для трансплантата, остеосинтез дротяною петлею і реконструктивною титановою пластиною

Список цитованої літератури:

  • Безруков В. М. Костная пластика аутотрансплантатом. Т. 2 / В. М. Безруков, Т. Т. Робустова // Руководство по хирурги-ческой стоматологии и челюстно-лицевой хирургии. – М. : «Медицина», 2000. – С. 180-188.
  • Кабаков Б. Д. Костная пластика нижней челюсти / Б. Д. Кабаков // Л. : Медгиз, 1963. – 186 с.
  • Мухин М. В. Резекция нижней челюсти с нарушением ее непрерывности / М. В. Мухин, Н. М. Александров // Клиниче-ская оперативная челюстно-лицевая хирургия. – Ленинград : «Медицина», 1985. – С. 211-221.
  • Рауэр А. Э. Пластические операции на лице / А. Э. Рауэр, Н. Н. Михельсон. – М. : Медгиз,1954. – 303 с.
  • Рауэр А. Э. Современное состояние вопроса об этиологии, профилактике и лечении псевдоартроза с дефектами нижней челюсти / А. Э. Рауэр // Труды 1-го Одонтологического съезда (26-30 ноября 1923г). – Москва,1924. – С. 406-412.

Публікація статті:

«Вістник проблем біології і медицини» Випуск 2 Том 2 (108), 2014 рік , 240-243 сторінки, код УДК 616. 314:716