Єрошенко Г. А.

Організація навчального процесу на кафедрі гістології, цитології та ембріології з іноземними студентами, які навчаються англійською мовою


Про автора:

Єрошенко Г. А.

Рубрика:

МЕДИЧНА ОСВІТА

Тип статті:

Наукова стаття

Анотація:

В роботі розглянуті проблеми, які виникають при викладанні гістології, цитології та ембріоло-гії студентам з англомовною формою навчання та визначені організаційно-методичні заходи для успішного опанування дисципліни студентами.

Ключові слова:

гістологія, англомовні студенти, методика викладання

Список цитованої літератури:

  • 1. Вороненко ю. В. Актуальні проблеми розвитку системи підготовки іноземних громадян у вищих медичних (фармацев-тичному) навчальних закладах України / ю. В. Вороненко, ю. І. Фисун. – Тернопіль. – Медична освіта. – 2002. – №3. – С. 14–17.
  • 2. Чайка Л. Н. Проблема адаптації іноземних студентів у навчальному медичному закладі / Л. Н. Чайка, С. В. Хворостя-на. – К.: Київ. нац. торг. -екон. ун-т, 2002. – С. 219–223.
  • 3. Alfred M. Strangers in the mirror: immigrant students in the higher education classroom / M. Alfred, R. Swaminathan // Adult Learning. – 2001. – Vol. 12, №4. – P. 1-13.
  • 4. Knight J. Internalization remodeled definition, approaches, and rationales / J. Knight // Journal of Studies in International Education. – 2004. – Vol. 8, №1. – P. 5-31.
  • 5. Shepitko V. I. «KROK – 1» Навчальний посібник для підготовки студентів до написання ліцензійного іспиту / V. I. Shepitko, G. A. yeroshenko, E. V. Stetsuk. – 2009. – Полтава, Копірсервіс. – 104 с.
  • 6. Shepitko V. I. «Practicum of special histology. Modul 2». Навчальний посібник для студентів медичного факультету / V. I. Shepitko, G. A. yeroshenko, O. D. Lisachenko. – 2013. – Полтава, Копірсервіс. – 100 с.

Публікація статті:

«Вістник проблем біології і медицини» Випуск 2 Том 3 (109), 2014 рік , 98-100 сторінки, код УДК 611. 018+611. 013]: 378. 14