Антоненко П. Б.

Ефективність лікування туберкульозу легень в залежності від рівня ізоніазиду в крві


Про автора:

Антоненко П. Б.

Рубрика:

КЛІНІЧНА ТА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА МЕДИЦИНА

Тип статті:

Наукова стаття

Анотація:

Метою дослідження було визначити вплив концентрації ізоніазиду у хворих на туберкульоз ле-гень (ТБ) на ефективність лікування на стаціонарному етапі. На початку лікування проведено вимірювання концентрації ізоніазиду у 84 хворих на ТБ, що вперше діа-гностовано, методом Волленберга-Шендерової з наступним аналізом медичних карт в Одеському обласно-му протитуберкульозному диспансері в 2012р. Попередньо було встановлено, що найбільш наочною була різниця вмісту ізоніазиду через 4 год. після прийому препарату. Всі хворі були розділені на дві групи з рівною кількістю хворих щодо концентрації препарату. При завершенні стаціонарного лікування у хворих з високою концентрацією ізоніазиду припинення про-цесів деструкції проходило в 5,2 разів частіше, а процеси розсмоктування і рубцювання спостерігались в 1,6 разів частіше, ніж у хворих з низькою концентрацією ізоніазиду. На момент завершення лікування припинен-ня бактеріовиділення за даними посіву відзначалось в 3,5 разів частіше у хворих з високою концентрацією ізоніазиду, а розвиток хіміорезистентного туберкульозу відзначалось в 2,3 рази частіше, ніж в групі з низь-кою концентрацією ізоніазиду. Таким чином, визначення концентрації ізоніазиду через 4 год. після прийому препарату можна рекомен-дувати для прогнозування наслідків лікування і можливої корекції терапії захворювання.

Ключові слова:

туберкульоз, ізоніазид, наслідки лікування

Список цитованої літератури:

 • 1. Наказ МОЗ України №384 від 09. 06. 2006 р. «Про затвердження протоколу надання медичної допомоги хворим на туберкульоз»» // Київ, 2006. – 87 с. – (Нормативні директивні правові документи).
 • 2. Раціональний вибір індивідуалізованих режимів хіміотерапії для хворих на мультирезистентний туберкульоз та тубер-кульоз із розширеною резистентністю МБТ до протитуберкульозних препаратів / Н. А. Литвиненко, С. О. Черенько, М. В. Погребна, ю. О. Сенько [та ін.] // Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція. -2012. – №4(15). – С. 52-57.
 • 3. Резолюція V з’їзду фтизіатрів і пульмонологів України (6–8 листопада 2013 р., м Київ) // Український пуль монологічний журнал. – 2013. – №4. – С. 5-10.
 • 4. Фармакокінетика ізоніазиду у хворих на туберкульоз з різним генотипом ацетилювання / В Й. Кресюн, В. В. Філюк, П. Б. Антоненко, К. К. Рогач [та ін.] // Український пульмонологічний журнал». – 2013. – №3. – С. 24-27.
 • 5. Хіміорезистентний туберкульоз: поширеність та профіль стійкості мікобактерій туберкульозу до антимікобактеріальних препаратів / В. М. Мельник, І. О. Новожилова, В. Г. Матусевич [та ін.] // Український пульмонологічний журнал. – 2013. – №3. – С. 19-23.
 • 6. Шендерова Р. И. Определение активного тубазида в сыворотке крови методом Вилленберга / Р. И. Шендерова // Ла-бораторное дело. – 1975. – №2. – С. 114-116.
 • 7. Clinical characteristics and treatment outcomes of patients with low- and high-concentration isoniazidmonoresistant tuberculosis / Tsai-yu Wang, Shu-Min Lin, Shian-Sen Shie [et al.] // PLOS ONE. – 2014. – Vol. 9, №1. – Р. 1-6.
 • 8. Isoniazid, rifampin, ethambutol, and pyrazinamide pharmacokinetics and treatment outcomes among a predominantly HIV-infected cohort of adults with tuberculosis from Botswana / S. Chideya, C. A. Winston, C. A. Peloquin [et al.] // Clin. Infect. Dis. – 2009. – Vol. 48, №12. – P. 1685-1694.
 • 9. Pharmacokinetics and serum concentrations of antimycobacterial drugs in adult Turkish patients / A. Babalık, I. H. Ulus, N. Bakirci [et al.] // Int. J. Tuberc. Lung Dis. – 2013. – Vol. 17, №11. – P. 1442-1447.
 • 10. Pharmacokinetics of isoniazid, rifampin, and pyrazinamide in children younger than two years of age with tuberculosis: evi-dence for implementation of revised world health organization recommendations / S. Thee, J. A. Seddon, P. R. Donald [et al.] // Antimicrobial agents and chemotherapy. – 2011. – Vol. 55, №12. – P. 5560–5567.
 • 11. Serum drug concentrations predictive of pulmonary tuberculosis outcomes / J. G. Pasipanodya, H. McIlleron, A. Burger, P. A . Wash [et al.] // J. Infect. Dis. – 2013. – Vol. 208, N9. – P. 1464-73.
 • 12. Therapeutic drug monitoring in the treatment of active tuberculosis / A. Babalık, S. Mannix, D. Francis [et al.] // Can. Respir. J. – 2011. – Vol. 18, №4. – P. 225-229.

Публікація статті:

«Вістник проблем біології і медицини» Випуск 2 Том 3 (109), 2014 рік , 122-126 сторінки, код УДК [615+577. 21]:616-002. 5:615. 28