Костюк А. Г.

Особливості лікування хворих з поверхневим раком мочового пузиря при аномаліях його розвитку


Про автора:

Костюк А. Г.

Рубрика:

КЛІНІЧНА ТА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА МЕДИЦИНА

Тип статті:

Наукова стаття

Анотація:

У роботі наводяться дані про лікування поверхневого раку сечового міхура у 18 хворих з відхи-леннями в анатомічній будові сечового міхура. Встановлено, що збереження концентрації хіміопрепарату в порожнині сечового міхура не менше однієї години у даних хворих профілактує розвиток раннього рецидиву (до одного року) у 16 хворих.

Ключові слова:

поверхневий рак сечового міхура, лікування

Список цитованої літератури:

  • 1. Выбор метода хирургического лечения поверхностного рака мочевого пузыря / Ф. Ш. Енгалычев, И. Г. Русаков, А. Г. Кавайкин и [др.] // Рос. онкологич. журн. – 2006. – №1. – С. 35–37.
  • 2. Ковальов О. О. Досвід застосування фотодинамічної діагностики (ФДД) для раннього виявлення рецидивів у хворих з поверхневим раком сечового міхура (РСМ) / О. О. Ковальов, С. В. Мерзляк, ю. В. Волошанський // Урологія. – 2010. – Т. 14. – Додаток: Матеріали з‘їзду асоціації урологів України, (Одеса, 16–18 верес. 2010 р.). – С. 22.
  • 3. Лоран О. Б. Определение критериев эффективности адъювантной иммунотерапии поверхностного рака мочевого пузыря / О. Б. Лоран, В. Л. Медведев, Н. В. Будник // Урология. – 2005. – №1. – С. 3–4.
  • 4. Матвеев Б. П. Рак мочевого пузыря / Б. П. Матвеев, К. М. Фигурин, О. Б. Карякин. – М.: Вердана, 2001. – 243 с.
  • 5. Guidelines on bladder cancer / W. Oosterlinck, B. Lobel, G. Jakse [et al.] ; European Association of Urology (EAU), Working Group on Oncological Urology // Eur. Urol. – 2002. – Vol. 41, №2. – P. 105–112.

Публікація статті:

«Вістник проблем біології і медицини» Випуск 2 Том 3 (109), 2014 рік , 143-146 сторінки, код УДК 616-007:616. 62-006. 6-08