Кашперук-Карпюк І. С., Проняєв Д. В.

Синтопічні особливості внутрішніх жіночих статевих органів та сечового міхура плодів


Про автора:

Кашперук-Карпюк І. С., Проняєв Д. В.

Рубрика:

МОРФОЛОГІЯ

Тип статті:

Наукова стаття

Анотація:

Дослідження проведено на 60 трупах плодів за допомогою антропометрії, ін’єкції судин, макромікро-препарування, рентгенографії, гістологічного метода, морфометрії. Встановлено органометричні параметри сечо-вого міхура у плодів жіночої та чоловічої статі, особливості зв’язкового апарата внутрішніх жіночих статевих органів, динаміку зміни топографії сечового міхура та внутрішніх жіночих статевих органів впродовж плодового періоду.

Ключові слова:

сечовий міхур, матка, яєчники, плоди, анатомія

Список цитованої літератури:

  • 1. Гельдт В. Г. Постнатальная оценка обструктивных уропатий, выявленных пренатально / В. Г. Гельдт, Е. В. юдина, Г. И. Кузовлева // Детская хирургия. – 2005. – №6. – С. 12-16.
  • 2. Кернесюк М. Н. Изменение структуры мышечной оболочки мочеточника, как причина послеоперационной дискине-зии / М. Н. Кернесюк // Морфология. – 2010. – Т. 134, №4. – С. 91-94.
  • 3. Лісничок С. О. Варіантна анатомія пієлоуретрального сегмента у новонароджених людини / С. О. Лісничок, Л. В. Собко // Карповські читання: ІІІ Всеукраїнська наукова морфологічна конференція, 11-14 квітня 2006 р.: матеріали конференції. – Дніпропетровськ: «Пороги», 2006. – С. 39.
  • 4. Паряк О. Жіноче безпліддя: суть проблеми / О. Паряк О. Панасенко / 6-й міжнародний медичний конгрес студентів та молодих учених, 21-23 травня 2002. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2002. – С. 117.
  • 5. Приймак С. Г. Пренатальна діагностика вроджених вад розвитку плода в І триместрі вагітності / С. Г. Приймак / Матеріали 94-ї підсумкової наукової конференції професорсько-викладацького персоналу Буковинського державно-го медичного університету 18, 20, 25 лютого 2013 року. – Чернівці, 2013. – С. 142.
  • 6. Хмара Т. В. Анатомія фасціально-клітковинних структур малого таза в плодів людини / Т. В. Хмара // Клінічна анатомія та оперативна хірургія. – 2004. – Т. 3, №2. – С. 32-33.
  • 7. Якушко О. С. Місце вроджених вад розвитку у структурі перинатальної смертності / О. С. Якушко, Д. В. Тонконіг / Актуальні проблеми сучасної медицини: тези 57 науково-практичної конференції студентів та молодих вчених Національного медичного університету імені О. О. Богомольця з міжнародною участю, 17-20 вересня 2002 року. – Київ, 2002. – С. 196-198.

Публікація статті:

«Вістник проблем біології і медицини» Випуск 2 Том 3 (109), 2014 рік , 265-268 сторінки, код УДК 611. 65+611. 62]:618. 29