Дєньга О. В., Пинда М. Я., Ковальчук В. В.

Поширеність і інтенсивність карієсу у дітей, які проживають в умовах дефіциту фтору в питній воді


Про автора:

Дєньга О. В., Пинда М. Я., Ковальчук В. В.

Рубрика:

СТОМАТОЛОГІЯ

Тип статті:

Наукова стаття

Анотація:

Метою дослідження стало вивчення поширеності та інтенсивності карієсу у 6-річних дітей м. Тернополя, де вміст фтору в питній воді в міських свердловинах не перевищує 0,2 мг/л. Визначали індекси, що відображають інтенсивність карієсу тимчасових (кп і кп ) і постійних зубів (КПВз і КПВп), стан гігієни по-рожнини рота за показниками Silness-Loe і Stallard. Виявляли дітей з найвищою інтенсивністю карієсу (НІК). Рівень кореляційного зв’язку між інтенсивністю карієсу і гігієнічним станом порожнини рота визначали за коефіцієнтом Пірсона. Встановлено, що середні показники інтенсивності карієсу (КПВ 6,57±0,36) є висо-кими для цієї вікової групи. При цьому у хлопчиків інтенсивність карієсу була вища, ніж у дівчаток. Практично у усіх дітей були каріозні порожнини в перших постійних зубах, які, як відомо, прорізуються тільки в 6 років.

Ключові слова:

фтор, карієс, поширеність, діти

Список цитованої літератури:

 • 1. Алешина Е. О. Вероятность возникновения кариеса у детей дошкольного возраста при выявлении str. mutans / Е. О. Але-шина,О.В.Чучупал, А. В. Сущенко // Вестник новых медицинских технологий. – 2012. – Т. Х1Х, №2. – С. 132-134.
 • 2. Антонова А. А. Наличие экотоксикантов – фактор риска развития стоматологических заболеваний / А. А. Антонова, В. А. Рябкова, В. С. Таловская // Стоматология детского возраста и профилактика. – 2006. – №3-4. – С. 11–14.
 • 3. Виноградова Т. Ф. Диспансеризация детей у стоматолога / Т. Ф. Виноградова. – М.: Медицина,1978. – 184 с.
 • 4. Виноградова Т. Ф. Кариес зубов у детей / Т. Ф. Виноградова // Клиническая стоматология. – 2008. – №3. – С. 7-10.
 • 5. Влияние интенсивности поражения зубов кариесом и гигиенического состояния полости рта на качество жизни детей 3-6-летнего возраста / Л. П. Кисельникова, К. Г. Гуревич, М. М. Нагоева, Т. Е. Зуева // Институт стоматологии. – 2012.– №54. – С. 45-48.
 • 6. Данилевский Н. Ф. Заболевания пародонта / Н. Ф. Данилевский, А. В. Борисенко. – Киев: Здоров’я, 2000. – 460 с. 7. Коэффициент корреляции Пирсона: http://ru. wikipedia. org/wiki/.
 • 8. Стоматологическая заболеваемость и уровень гигиены полости рта у дошкольников 3-6 лет г. Запорожье / О. В. День-га, М. А. Гавриленко, В. С. Иванов [и др.] // Вестник стоматологии. – 2007. – №4. – С. 22–28.
 • 9. Суриц О. В. Фтор в питьевой воде и заболеваемость населения кариесом / О. В. Суриц, Н. К. Христофорова // Про-блемы региональной экологии. – 2008. – №4. – С. 199 -204.
 • 10. Функциональная активность слюнных желез и стоматологическая патология у детей / Т. П. Терешина, И. В. Лучак, Н. В. Мозговая [и др.] // Вестник стоматологии. – 2008. – №1. – С. 73–74.
 • 11. Якубова И. И. Профилактика кариеса временных зубов у детей до двух лет / И. И. Якубова // Стоматология детского возраста и профилактика. – 2012. – №43. – С. 10-13.
 • 12. Allais G. Кариес – биологические факторы. часть 1. 2 / G. Allais // Новое в стоматологии. – 2008. – №3. – С. 46-56.
 • 13. Early childhood caries update: A review of causes, diagnoses, and treatments / H. Colak, C. Dьlgergil, M. Dalli [et al.] // J. Nat. Sci. Biol. Med. – 2013. – Vol. 4(1). – C. 29-38.

Публікація статті:

«Вістник проблем біології і медицини» Випуск 2 Том 3 (109), 2014 рік , 328-330 сторінки, код УДК 616. 314-036. 2-053. 4(477. 84)