Каськова Л. Ф., Новіков Є. М., Новікова С. Ч., Анопрієва Н. М., Уласевич Л. П.

Вплив озонотерапії на стан гігієни порожнини рота в комплексному лікуванні хронічного катарального гінгівіту у дітей


Про автора:

Каськова Л. Ф., Новіков Є. М., Новікова С. Ч., Анопрієва Н. М., Уласевич Л. П.

Рубрика:

СТОМАТОЛОГІЯ

Тип статті:

Наукова стаття

Анотація:

В роботі проведено порівняльний аналіз змін гігієнічного стану порожнини рота за індексами Федорова-Володкіної та Rustogi в процесі комплексного лікування дітей із хронічним катаральним гінгівітом під впливом лікувально-профілактичних комплексів із застосуванням найсучасніших фізіотерапевтичних методів (озонотерапії) спрямованих на зниження показників ураженості тканин пародонта. Отримані результати дозволили зробити висновок, що розроблений і впроваджений у клінічну практику профілактично-лікувальний комплекс сприяв покращенню гігієни порожнини рота, при лікуванні дітей з хро-нічним катаральним гінгівітом. Для своєчасного виявлення і запобігання виникнення хронічного катарального гінгівіту в дітей слід по-чинати профілактичні огляди стану тканин пародонта і відповідно гігієнічного стану порожнини рота з 7 років.

Ключові слова:

хронічний катаральний гінгівіт, діти, озонотерапія

Список цитованої літератури:

  • 1. Абрамова О. Е. Профілактика та лікування хронічного катарального гінгівіту в дітей залежно від умісту фтору в питній воді: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук: спец. 14. 01. 22 «Стоматологія» / О. Е. Абрамова; ВДНЗУ Укр. мед. стомат. академ. – Полтава, 2006. – 16 с.
  • 2. Ефанов О. И. Влияние озонотерапии на изменение микроциркуляции тканей пародонта / О. И. Ефанов, А. А. Третьяков // Материалы IV всероссийской научной конференции с международным участием «Микроциркуляция в клинической практике», 19-20 апреля 2012 г. / Ангиология и сосудистая хирургия. – Москва, 2012. – Т. 18, приложение. – С. 92-93.
  • 3. Клинико-морфологическая характеристика воспалительного процесса в тканях пародонта у детей [Электронный ре-сурс] / М. П. Водолацкий, В. С. Боташева, А. А. Павлов, А. А. Некрасова // Вестник новых медицинских технологий. – 2012 – №1. – Режим доступа к журн.: http://medtsu. tula. ru/VNMT/Bulletin/E2012-1/3599. pdf.
  • 4. Хоменко Л. А. Терапевтическая стоматология детского возраста / Л. А. Хоменко и соавт. – К.: «Книга Плюс», 2010. – 830 с.
  • 5. Шинчуковська ю. О. Аналіз чинників ризику захворювань тканин пародонта у підлітків / ю. О. Шинчуковська // Вісник проблем біології і медицини. – 2012. – Вип. 3, Т. 1(94). – С. 220-223.
  • 6. Яковлева И. В. Опыт применения местной озонотерапии при лечении гингивита / И. В. Яковлева, ю. В. Епифанова // Проблемы стоматологии и их решение: материалы юбилейной конференции / Под общ. ред. проф. И. Г. Ямашева. – Чебоксары: ГОУ ДПО ИУВ, 2010. – С. 111-114.
  • 7. An overview of gingival and periodontal diseases in 12 to 15 years using gingivitis and periodontitis site prevalence index (WHO, 1978) / Shivayogi M Hugar, Shobha D Deshpande, Anand Shigli, Ravindranath Reddy PV // World Journal of Dentistry.– 2011. – №2(3). – P. 175-181.
  • 8. Gingival and periodontal diseases in children and adolescents / V. S. Chauhan, R. S. Chauhan, N. Devkar [et al.] // Journal of dental and allied science. – 2012. – №1(1). – P. 26-29.
  • 9. Merchant A. T. Researching periodontitis: challenges and opportunities / A. T. Merchant, W. Pitiphat // J. Clin. Periodontol. – 2007. – Vol. 34. – P. 1007–1015.
  • 10. Refinement of the Modified Navy Plaque Index to increase plaque scoring efficiency in gumline and interproximal tooth areas / Rustogi K. N., Curtis J. P., Volpe A. R. [et al.] // J. Clin. Dent. – 1992. – №3(Suppl. C.). – P. 9-12.

Публікація статті:

«Вістник проблем біології і медицини» Випуск 2 Том 3 (109), 2014 рік , 331-334 сторінки, код УДК 616. 31-083-085. 214