Назарян Р. С., Фоменко Ю. В., Василенко О. Н.

Вивчення температурних змін поверхні кореня зуба при обтурації кореневого каналу розігрітою гутаперчею


Про автора:

Назарян Р. С., Фоменко Ю. В., Василенко О. Н.

Рубрика:

СТОМАТОЛОГІЯ

Тип статті:

Наукова стаття

Анотація:

Широке поширення методу тривимірної обтурації кореневих каналів і ускладнення, що ви-никають внаслідок її застосування, диктують необхідність подальшого поглибленого вивчення даної ме-тодики. Метою дослідження було оцінити середнє значення підйому температури на поверхні кореня при введенні в канал розігрітого плагера. Дослідження проводили на 15 видалених премолярах з використан-ням системи ПроТейпер згідно з протоколом застосування даної системи. Потім проводили обтурацію термопластифікованою гуттаперчею та потім вимірювали температуру кореня за допомогою інфрачервоного тепловізора. Мінімальне значення виміряної температури склало 38,1 С, максимальне – 84,4 С. Широкий розкид результатів, ймовірно, свідчить про те, що відкалібрувати і уніфікувати дану методику надзвичайно складно. Таким чином, сучасні прилади для обтурації вимагають подальшого удосконалення, а вибір ме-тодики пломбування кореневих каналів повинен проводиться на підставі конкретної клінічної ситуації та з урахуванням позитивних і негативних сторін методу обтурації.

Ключові слова:

тривимірна обтурація кореневих каналів, ПроТейпери, інфрачервоний тепловізор, плаггер.

Список цитованої літератури:

  • 1. Афанасьева Н. В. Апробирование методики вертикальной конденсации горячей гуттаперчи для трехмерной обтура-ции корневых каналов / Н. В. Афанасьева, К. А. Попова, А. Н. Попова // Региональная конференция молодых исследо-вателей Волгоградской области – Волгоград, 2011. – С. 112.
  • 2. Бараньская-Гаховская М. Эндодонтия подросткового и взрослого возраста / М. Бараньская-Гаховская [перевод с польск. Под ред. проф. А. М. Политун]. – Львов: ГалДент, 2011. – 496 с.
  • 3. Бартель К. Обзор методов пломбирования корневых каналов / К. Бартель // Dental IQ. -2005. -№5. С. 24-38.
  • 4. Батюков Н. М. Сравнительная оценка эффективности методов обработки пломбирования корневых каналов с ис-пользованием современных технологий / Н. М. Батюков, Г. Г. Иванова, И. М. Курганова // Клиническая эндодонтия. – 2007. – №3-4. – С. 22-27.
  • 5. Бир Р. Эндодонтология. Пер. с англ. под общ. ред. проф. Т. Ф. Виноградовой / Р. Бир, М. Бауманн, С. Ким. – М.: МЕД-пресс-информ, 2004. – 368 с.
  • 6. Корнетова И. В. Пломбирование корневых каналов методом вертикальной конденсации разогретой гуттаперчи / И. В. Корнетова // Форум практикующих стоматологов. – 2013. – №3. – С. 11-13.
  • 7. Коэн С. Эндодонтия / С. Коэн, Р. Берне [перевод с англ. О. А. Шульга, А. Б. Куадже]. – Санкт-Петербург: Мосби, 2000.– 695 с.
  • 8. Ламли Ф. Практическая клиническая эндодонтия / Ф. Ламли, Н. Адамс, Ф. Томсон [перевод с англ. под ред. проф. И. М. Макеевой]. – М.: «МЕДпресс-информ», 2007. – 128 с.
  • 9. Любарев А. Е. Изучение необратимой тепловой денатурации белков методом дифференциальной сканирующей ка-лориметрии / А. Е. Любарев, Б. И. Курганов // Успехи биологической химии. – 2000. – Т. 40. – С. 43-84.
  • 10. Шпак Т. Клинические особенности трехмерной обтурации корневых каналов термопластифицированной гуттапер-чей / Т. Шпак, А. Ярцева // Фармгеоком. – 2013. – №6. – С. 31-38.

Публікація статті:

«Вістник проблем біології і медицини» Випуск 2 Том 3 (109), 2014 рік , 347-350 сторінки, код УДК 616. 314. 17-008. 1-036. 12-06-08