Ждан В. М., Лисак В. П., Голованова І. А.

АНАЛІЗ ПОКАЗНИКІВ ЗДОРОВ’Я ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ В УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ ГАЛУЗІ


Про автора:

Ждан В. М., Лисак В. П., Голованова І. А.

Рубрика:

ЗМІСТ

Тип статті:

Наукова стаття

Анотація:

Проведений аналіз показників здоров’я Полтавської області. Чисельність населення Полтав- ської області зменшилась за рахунок природного скорочення, інтенсивність якого становила 6,9‰. За- гальний коефіцієнт народжуваності 9,6‰ (дуже низький рівень), тоді як по Україні 11,0‰ (низький рівень). Найсерйознішою проблемою як в Україні так і в області 16,5‰ залишається високий рівень смертності на- селення. В структурі первинної інвалідності за нозологією в області перші місця займають (показник на 10 тис. працездатного населення): хвороби системи кровообігу – 11,0; новоутворення – 10,1; хвороби кістково- м’язової системи -10,1; травми – 6,6; хвороби нервової системи – 3,2.

Ключові слова:

здоров’я, демографія, захворюваність, поширеність, інвалідність

Список цитованої літератури:

  • Курило І. О. Тенденції народжуваності в Україні у контексті подальшої трансформації суспільства / І. О. Курило // Демографічна та соціальна економіка. – 2006. – № 1. – С. 38–45.
  • Макарова О. В. Демографічна політика: сучасні реалії та перспективи / О. В. Макарова // Демографія та соціальна економіка. – 2007. – № 1. – С. 3–11.
  • Пальян З. О. Регіональні особливості народжуваності в Україні / З. О. Пальян // Населення України. – 2004. – С. 83–102. Птуха М. В. Социально-экономические и демографические последствия системного кризиса в Украине и пути их пре- одоления / М. В. Птуха. – К., 2011.
  • Стешенко В. С. Стан економіко-демографічних досліджень та наукові передумови їх подальшого розвитку / В. С. Сте- шенко // Демографія та соціальна економіка. – 2011. – № 2. – С. 42–51.
  • Стеценко С. Г. Демографічна статистика: підручник / С. Г. Стеценко. – К.: Вища школа, 2005. – 415 с.
  • Результати діяльності галузі охорони здоров’я України 2013 рік. (Щорічна доповідь, 20014 рік). Київ, 2014. – 172 с.
  • Указ Президента України від 27. 04. 2011 №504/2011 «Про національний план дій на 2011 рік щодо впровадження Про- грами економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава», [Електронний ресурс]. Режим доступу: htpp: //zakon2/rada. gov. ua/laws/show/3611-17.

Публікація статті:

«Вістник проблем біології і медицини» Випуск 3 Том 1 (110), 2014 рік , 12-15 сторінки, код УДК 614. 1(477. 53)