Ждан В. М., Голованова І. А., Лисак В. П., Ксьонз І. В.

НАПРЯМКИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ «ЗДОРОВ’Я 2020: УКРАЇНСЬКИЙ ВИМІР» В ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ


Про автора:

Ждан В. М., Голованова І. А., Лисак В. П., Ксьонз І. В.

Рубрика:

ЗМІСТ

Тип статті:

Наукова стаття

Анотація:

Проведений аналіз програми «Здоров’я 2020: український вимір» в Полтавській області, пока- зав, що її реалізація відбувається через реформування галузі шляхом розмежування первинної та вторинної медичної допомоги, створення центрів первинної медичної допомоги та госпітальних округів, підвищення якості кадрового забезпечення та рівня професійної підготовки фахівців з питань профілактики і раннього виявлення хвороб, діагностики та лікування, підвищення рівня мотивації праці, поліпшення соціально-по- бутового рівня молодих спеціалістів медпрацівників, розробку стратегії з питань формування усвідомленого та відповідального ставлення населення до власного здоров’я та особистої безпеки.

Ключові слова:

здоров’я, реформування, кадрове забезпечення, мотивація праці

Список цитованої літератури:

  • Державна міжгалузева програма збереження здоров’я нації. Редакція журналу «Український медичний часопис» за матеріалами www. moz. gov. ua [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www. umj. com. ua/article/19404/zdorov- ya-2020-ukrainskij-vimir-zdorov-ya-ta-dobrobut-gromadyan-ukrain.
  • До реалізації Загальнодержавної програми «Здоров’я 2020 – Український вимір» долучаться швейцарці. Прес-служба міністерства охорони здоров’я. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www. kmu. gov. ua/control/publish/ article?art_id=246210136.
  • Закон України Про затвердження Загальнодержавної програми «Здоров’я – 2020: український вимір». [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www. moz. gov. ua/ua/portal/Pro_20120316_1.
  • «Здоров’я-2020: український вимір» – здоров’я та добробут громадян України. Редакція журналу «Український ме- дичний часопис» за матеріалами www. moz. gov. ua [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www. umj. com. ua/ article/19404/zdorov-ya-2020-ukrainskij-vimir-zdorov-ya-ta-dobrobut-gromadyan-ukraini.
  • Розпорядження Кабінету Міністрів України Про схвалення Концепції Загальнодержавної програми «Здоров’я 2020: український вимір», Концепція від 31. 10. 2011 № 1164. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1. rada. gov. ua/laws/show/1164-2011-%D1%80.
  • Фонд народонаселення ООН надаватиме допомогу Україні в напрямку поліпшення репродуктивного здоров’я насе- лення. Редакція журналу «Український медичний часопис» за матеріалами: www. moz. gov. ua, www. un. org. ua [Елек- тронний ресурс]. – Режим доступу: http://www. umj. com. ua/article/19404/zdorov-ya-2020-ukrainskij-vimir-zdorov-ya- ta-dobrobut-gromadyan-ukraini.

Публікація статті:

«Вістник проблем біології і медицини» Випуск 3 Том 1 (110), 2014 рік , 21-24 сторінки, код УДК 614. 1 (477)