Гонтар Ю. В., Ільїн І. Є., Парницька О. І.

РОЛЬ ЦИТОГЕНЕТИЧНОГО ОБСТЕЖЕННЯ ПОДРУЖНІХ ПАР І АБОРТИВНОГО МАТЕРІАЛУ У ВИПАДКАХ ЗАВМЕРЛОЇ ВАГІТНОСТІ


Про автора:

Гонтар Ю. В., Ільїн І. Є., Парницька О. І.

Рубрика:

ЗМІСТ

Тип статті:

Наукова стаття

Анотація:

Дослідження присвячене проблемі репродуктивних втрат та ролі генетичної складової цієї проблеми. Як відомо, частота невиношування вагітності у популяції складає близько 20 %, при цьому доля кількісних хромосомних порушень серед усіх виявлених складає 95%. Проаналізувавши данні пацієнтів, яким було рекомендоване каріотипування через завмирання вагітності, були виявлені особливості каріотипу у 27,26% випадків. При цитогенетичному аналізі абортивного матеріалу хромосомні аномалії були визначені в 66,04% зразків. Тому у зв’язку з високою частотою хромосомних порушень у подружніх пар, що мали в анамнезі випадки завмерлих вагітностей, а також у зразках абортусів, дана група пацієнтів потребує індивідуальній підбір тактики лікування та виборі додаткових методів діагностики з використанням допоміжних репродуктивних технологій, а саме преімплантаційного скринінгу на виявлення найбільш частих анеуплоїдій.

Ключові слова:

каріотип, завмерла вагітність, невиношування, хромосомні порушення

Список цитованої літератури:

  • Ворсанова С. Г. Хромосомные синдромы и аномалии / С. Г. Ворсанова Ю. Б. Юров, В. Н. Чернышов. – Ростов-на Дону, 1999. – С. 155-156.
  • Зерова-Любимова Т. Е. Стандарты анализа препаратов хромосом человека (методические рекомендации) / Т. Е. Зе- рова-Любимова, Н. Г. Горовенко. – К., 2003. – С. 10, 16-18.
  • Радзинский В. Е экстраэмбриональные и околоплодные структуры при нормальной и осложненной беременности / В. Е Радзинский, А. П. Милованов. – М.: Медицинское информационное агентство, 2004. – С. 33-48
  • Сидельникова В. М. Привычная потеря беременности / В. М. Сидельникова – М.: Триада-Х, 2004. – 304 с.
  • Bricker L. Types of pregnancy loss in recurrent miscarriage: implications for research and clinical practice / L. Bricker., R. Farquharson // Hum. Reprod. – 2002. – Vol. 17, № 5. – P. 1345–1350.
  • Gersen S. L. The principles of clinical Cytogenetics / Steven L. Gersen, Martha B. Keagle. – New York : Springer, 2013. – P. 275-292.
  • Gosden J. R. Chromosome analysis protocols / John R. Gosden. – Totowa, NJ 07512 : Humana Press, 2010 – P. 449-478. McKinlay Gardner R. J. Chromosome abnormalities and genetic counseling / R. J. McKinlay Gardner, L. G. Shaffer, G. R. Sutherland. – New York : Oxford University Press, Inc., 2012. – P. 377–402.
  • Shaffer L. G. An International System for Human Cytogenetic Nomenclature / L. G. Shaffer, J. McGowan-Jordan, M. Schmid.– Basel : Karger, 2013. – P. 140.
  • . Wayandt H. E. Human Chromosome Variation: Heteromorphism and Polymorphism / Herman E. Wayandt, Vijay S. Tonk. – New York : Springer, 2013. – P. 140.

Публікація статті:

«Вістник проблем біології і медицини» Випуск 3 Том 1 (110), 2014 рік , 73-77 сторінки, код УДК 575