Жабо Т. М.

ЗНАЧЕННЯ РЕАБІЛІТАЦІЙНИХ ЗАХОДІВ У ДИНАМІЦІ ПЕРВИННОЇ ІНВАЛІДНОСТІ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


Про автора:

Жабо Т. М.

Рубрика:

ЗМІСТ

Тип статті:

Наукова стаття

Анотація:

Проведений аналіз первинної інвалідності дорослого та працездатного населення Полтавської області за 2009-2013 рр. На прикладі Полтавського обласного центру медико-соціальної експертизи пока- зана необхідність забезпечення контролю за реабілітаційними заходами серед хворих та інвалідів, що спри- ятиме зниженню рівня інвалідності.

Ключові слова:

медико-соціальна експертиза, інвалідність, реабілітація

Список цитованої літератури:

  • Аналіз сучасного стану реабілітації інвалідів в Україні / М. К. Хобзей, А. В. Іпатов, Ю. І. Коробкін [та ін.] // Медичні пер- спективи. – 2010. – № 4. – С. 131-136.
  • Гусєва H. K. Медико-социальная зкспертиза в социальной защите инвалидов / H. K. Гусєва, В. А. Соколов // Проблемы социальной гигиены, здравоохранения и истории медицины. – 2010. – № 6. – С. 24-27.
  • Іпатов А. В. Інформаційні технології оцінки перебігу інвалідності в Україні / А. В. Іпатов, І. В. Дроздова, Ханюкова І. Я. // Укр. терапевтичний журн. – 2011. – № 3. – С. 57-66.
  • Про реабілітацію інвалідів в Україні : Закон України від 06. 10. 2005 р. №2961-1V // Офіційний вісник України – 2005 –№ 31. – С. 144 – 155.
  • Сергієні О. В. Причини та фактори, які зумовлюють первинну інвалідність серед осіб молодого віку / О. В. Сергієні, С. В. Макарова, А. Г. Кириченко [та ін.] // Україна. Здоров’я нації. – 2009. – № 3. – С. 13-16.

Публікація статті:

«Вістник проблем біології і медицини» Випуск 3 Том 1 (110), 2014 рік , 106-109 сторінки, код УДК 614. 1+616-056. 24(477)