Калиниченко І. О., Дяченко Ю. Л., Скиба О. О.

РОЗРОБКА СПОСОБУ ДІАГНОСТИКИ СУГЛОБОВОЇ ГІПЕРМОБІЛЬНОСТІ У ДІТЕЙ 4–6 РОКІВ У ПРОЦЕСІ ФІЗРЕАБІЛІТАЦІЙНОЇ ПРАКТИКИ


Про автора:

Калиниченко І. О., Дяченко Ю. Л., Скиба О. О.

Рубрика:

ЗМІСТ

Тип статті:

Наукова стаття

Анотація:

На сьогодні під час діагностики гіпермобільності суглобів у ортопедичні, ревматологічній та реабілітаційній практиці використовується метод Carter-Wilkinson-Beighon, що є інформативним, але не ура- ховані вікові і статеві особливості різних контингентів. Метою роботи було обґрунтувати та розробити спосіб діагностики суглобової гіпермобільності у дітей 4–6 років у процесі фізреабілітаційної практики. Тому розроблено спосіб оцінки характеристик гіпермобільності суглобів, що включав нормування за сту- пенем гіпермобільності суглобів та визначення межі з урахуванням вікових та статевих особливостей. Вста- новлено, що фізіологічна рухливість суглобів притаманна 14,45% обстеженого контингенту, легкий ступінь ГМС – 27,73%, середній ступінь ГМС – 45,18%, а виражений – 12,62% дітей.

Ключові слова:

діти, гіпермобільність суглобів, опорно-руховий апарат, діагностика

Список цитованої літератури:

  • Беленький А. Г. Гипермобильный синдром – системное не воспалительное заболевание соединительной ткани / А. Г. Беленький // Новости медицины и фармации. – 2007. – № 3 (207). – С. 3-4.
  • Боровиков В. STATISTIKA. Исскуство анализа данных: для профессионалов // В. Боровиков. – СПБ.: ПИТЕР – 2003. – 688 с.
  • Вдосконалення заходів профілактики за допомогою розробки і впровадження у практику методів скринінг-тестування, визначення критеріїв професійної орієнтації у дітей та підлітків зі сколіотичною хворобою / В. А. Улещенко, І. В. Рой, М. М. Вовк [та ін.] // Наукові засади Міжгалузевої комплексної програми «Здоров’я нації». –Вип. 1 (за ред. А. М. Сер- дюка). – К., 2007. – С. 230–254.
  • Викторова И. А. Клинико-прогностические критерии дисплазии соединительной ткани / И. А. Викторова, Д. С. Кисе-лёва // Российские медицинские вести. – 2009. – Т. XIV, № 1. – С. 102–111.
  • Кадурина Т. И. Наследственные нарушения соединительной ткани в детской ортопедической практике / Т. И. Кадури-на, О. Л. Белоног, В. Г. Арсентьев // Детская хірургія. – 2011. – № 4. – С. 45–47.
  • Охапкіна О. В. Віково-статеві особливості клінічного перебігу диспластико-залежної патології у дітей / О. В. Охапкіна// Вісник проблем біології і медицини. – 2011. – Вип. 2, Т. 1. – С. 147–149.
  • Поворознюк В. В. К вопросу о синдроме гипермобильности / В. В. Поворознюк, Е. И. Подлианова // Боль. Суставы. Позвоночник. – 2012. – №1 (05). – С. 145–149.
  • Beighton P. Hypermobility of joints / P. Beighton, R. Crahame, H. Bird. – London : Berlin; New York, 1990. – 182 р.

Публікація статті:

«Вістник проблем біології і медицини» Випуск 3 Том 1 (110), 2014 рік , 139-143 сторінки, код УДК 796:616. 72–053. 4