Клименюк В. П.

АНАЛІЗ МОДИФІКАЦІЇ 6-РІЧНОЇ ВИЖИВАНОСТІ ІНВАЛІДІВ ВНАСЛІДОК ГОСТРОГО ІНФАРКТУ МІОКАРДА ТА ІНСУЛЬТУ ІНВАРІАНТНИМИ ФАКТОРАМИ СПОСОБУ ЖИТТЯ ТА АНАМНЕЗУ НА ОСНОВІ МОДЕЛІ КОКСА


Про автора:

Клименюк В. П.

Рубрика:

ЗМІСТ

Тип статті:

Наукова стаття

Анотація:

Проведений аналіз модифікації 6-річної виживаності інвалідів внаслідок гострого інфаркту міокарда та інсульту факторами способу життя та анамнезу за моделлю Кокса на основі об’єднаної когорти Житомирської області (2007-2012). Обсяг когорти склав 533 інваліда. З них 303 внаслідок гострого інфаркту міокарда і 230 внаслідок інсультів. За 6-річний термін виживаність при гострому інфаркті міокарда становила 79,5% і 93,2% при інсультах. Найважливішими виявились важкість стану пацієнта на момент госпіталізації, вчасність надання медичної допомоги та наявність ожиріння.

Ключові слова:

інвалідизація, гострий інфаркт міокарда, інсульт, виживаність

Список цитованої літератури:

  • Носуліч Т. М. Формування ринку медичних послуг на регіональному рівні (організаційно-економічний аспект) : авто- реф. дис. на здобуття наукового ступеня канд. мед. наук : спец. 08. 00. 05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка» / Т. М. Носуліч – К., 2008. – 21 с.
  • Birim Ц. Validation of the Charlson comorbidity index in patients with operated primary non-small cell lung cancer / Ц. Birim, P. W. M. Maat, A. P. Kappetein, J. P. van Meerbeeck [et al.] // Eur. J. Cardiothorac. Surg. – 2003. – Vol. 23. – P. 30-34.
  • Brandi J. Witt. Cardiac Rehabilitation After Myocardial Infarction in the Community / J. Witt Brandi, Steven J. Jacobsen, Susan A. Weston [et al.] // Journal of the American College of Cardiology. – 2004. – Vol. 44, № 5. – Р. 988-996.
  • Briffa T. Long term survival after evidence based treatment of acute myocardial infarction and revascularisation: follow-up of population based Perth MONICA cohort, 1984-2005 / T. Briffa, S. Hickling, M. Knuiman [et al.] // BMJ. – 2009. – Vol. 338. – Р. 356.
  • Wilhelmsen L. Secular changes in cardiovascular risk factors and attack rate of myocardial infarction among men aged 50 in Gothenburg, Sweden. Accurate prediction using risk models / L. Wilhelmsen, L. Welin, K. Svardsudd [et al.] // J. Intern. Med.– 2008. – Vol. 263. – Р. 636–643.
  • Verbrugge LM. Severty, timing, and structure of disability / L. M. Verbrugge, L-S. Yang, L. Juarez // Soz. – Prдventivmed. – 2004. – Vol. 49. – Р. 110–121.

Публікація статті:

«Вістник проблем біології і медицини» Випуск 3 Том 1 (110), 2014 рік , 157-163 сторінки, код УДК 614. 2:517. 004. 13:519. 46(014)