Абрамов В. В., Канюка Є. В., Неханевич О. Б.

Аналіз структури пошкоджень у пацієнтів с застарілими травмами дистальних відділів верхніх кінцівок


Про автора:

Абрамов В. В., Канюка Є. В., Неханевич О. Б.

Рубрика:

КЛІНІЧНА ТА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА МЕДИЦИНА

Тип статті:

Наукова стаття

Анотація:

Метою даного дослідження був аналіз структури пошкоджень у пацієнтів з застарілими травма­ ми дистальних відділів верхніх кінцівок. у статті представлений короткий аналіз частоти поширеності травм і захворювань опорно­рухового апарату в україні, відсоток виходу на інвалідність пацієнтів з наслідками травм верхніх кінцівок. показано значення реабілітаційних заходів в лікуванні даної категорії хворих та інвалідів. проаналізовано структуру пошкоджень у 917 пацієнтів із застарілими травмами верхніх кінцівок, які отримували лікування в клініці інституту в 2010­2013 роках. у роботі показано відповідність отриманих даних статистичним показникам, що відображені у літературних джерелах.

Ключові слова:

інвалідність, травми верхніх кінцівок, реабілітація

Список цитованої літератури:

  • андреева т. М. травматизм в российской Федерации в начале нового тысячелетия / т. М. андреева, е. В. огрызко, и. а. редько // Вестник травматологии и ортопедии им. н. н. приорова. – 2007. – № 2. – с. 59­63.
  • деякі медико­соціальні аспекти інвалідності внаслідок виробничих травм кисті / о. В. сергиени, л. Ю. науменко, и. В. бойко [та ін.] // Медико­соціальна експертиза і реабілітація хворих внаслідок травм і захворювань опор­ но­рухового апарату. Матеріали науково­практичної конференції з міжнародною участю, 25–26 вересня 2008 р., дніпропетровськ, 2008. – с. 30­32.
  • Єпіфанов В. а. лікувальна фізкультура в системі медичної реабілітації хворих і інвалідів / В. а Єпіфанов // лікувальна фізкультура й спортивна медицина. – 2009. – № 8 (68). – с. 55­60.
  • Іпатов а. В. проблеми інвалідності та реабілітації інвалідів ортопедо­травматологічного профілю / а. В Іпатов // ортопедія, травматологія та протезування. – 2002. – № 4. – с. 12­17.
  • первинна інвалідність внаслідок травм і захворювань кістково­м’язової системи й сполучної тканини. / В. М. Хом’яков, Є. л. лифаренко, о. М. тарасенко [та ін.] // основні показники інвалідності й діяльності медико­соціальних експертних комісій україни за 2012 рік. – дніпропетровськ, 2013. – с. 26­28.
  • Халафян а. а. STATISTICA 6. статистический анализ данных / Халафян а. а. – М.: ооо «бином­пресс», 2007. – 512 с.
  • Heitmann C. Treatment of segmental defects of the humerus with an osteoseptocutaneous fibular transplant / C. Heitmann, D. Erdmann, L. S. Levin // J. Bone Joint Surg. Am. –2002. –Vol. 84, № 12. – P. 2216­2223.
  • Free microvascular fibula graft for skeletal reconstruction after tumor resections in the forearm ~ experience with five cases / [G. A. Giessler, B. Bickert, M. Sauerbier, G. Germann] // Handchir. Mikrochir. Plast. Chir. 2004. – Vol. 36, № 5. – P. 301­307.
  • Finger reconstruction with extended free second toe flap transfer / J. L. Zhang, G. X. Pei, Z. Y. Ren [et al.] // Zhonghua Zheng Xing Wai Ke Za Zhi. – 2003. – Vol. 19, № 5. – P. 354­356.
  • Karle B. Functional outcome and quality of life after ray amputation versus amputation through the proximal phalanx of the index finger / B. Karle, M. Wittemann, G. Germann // Handchir. Mikrochir. Plast. Chir. – 2002. – Vol. 34, № 1. – P. 30­35.

Публікація статті:

«Вістник проблем біології і медицини» Випуск 3 Том 2 (111), 2014 рік , 101-105 сторінки, код УДК 616­001. 1: 616. 717. 7­9