Галаченко О. О., Очередько О. М., Галаченко В. В.

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ СТАЦІОНАРНОГО ЛІКУВАННЯ ПАЦІЄНТІВ З ГОСТРИМ ІНФАРКТОМ МІОКАРДА


Про автора:

Галаченко О. О., Очередько О. М., Галаченко В. В.

Рубрика:

КЛІНІЧНА ТА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА МЕДИЦИНА

Тип статті:

Наукова стаття

Анотація:

Вивчено обсяг лікувальних заходів, клінічний стан при виписці, основні модератори 1122 па- цієнтів з гострим інфарктом міокарда (ГІМ). Показано, що призначення медикаментозної терапії клінічно обґрунтоване і достовірно корелює із важкістю перебігу ГІМ. Тривалість терапії (10-25 днів) суттєво не зале- жить ані від соціальної, ані від клінічної компонент. Виписка зі стаціонару здійснювалась передчасно, оскіль- ки ознаки ішемії міокарда були наявні в 12,4 % ± 1,0 % пацієнтів. Найбільший вплив на збереження симптомів ГІМ здійснювали важкість клінічного стану на момент госпіталізації та вік пацієнта.

Ключові слова:

гострий інфаркт міокарда, ефективність, стаціонарне лікування

Список цитованої літератури:

  • Гайдаєв Ю. О. Розробка і впровадження Державної програми профілактики та лікування серцево-судинної і судинно- мозкової патології, 2007 [Електронний ресурс] / Ю. О. Гайдаєв – Режим доступу: http://www.rql.com.ua/cardio_j/2007/4/ gaydayev.htm.
  • Протокол надання медичної допомоги хворим із гострим коронарним синдромом з елевацією ST (інфарктом міокарда з зубцем Q) Додаток до наказу МОЗ № 436 від 03-07-2006 [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://medstandart. net/browse/2202).
  • Універсальне визначення інфаркту міокарда Європейського товариства кардіологів, Американського кардіологічного коледжу, Американської асоціації серця та Всесвітньої кардіологічної федерації (2007) [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://nmu-s. net/load/terapija/ skachat /universalne_viznachennja_infarktu_miokarda/ 66-1-0-901.
  • Kattainen A. Coronary heart disease: from a disease of middle-aged men in the late 1970s to a disease of elderlywomenin the 2000s. / A. Kattainen, V. Salomaa, T. Harkanen [et al.] // Eur. Heart J. – 2006. – № 27. – Р. 296-301.
  • Spiegelhalter D. J. Bayesian approaches to multiple sources of evidence and uncertainty in complex cost-effectiveness mod- eling / D. J. Spiegelhalter, N. G. Best // Int. J. Technol. Assess. Health Care. – 2001. – № 17. – Р. 69-82.

Публікація статті:

«Вістник проблем біології і медицини» Випуск 3 Том 2 (111), 2014 рік , 118-122 сторінки, код УДК 614. 2: 577. 4- 02