Денефіль О. В., Міц І. Р.

Зміни імунологічного статусу організму молодих щурів різної статі під впливом стресу


Про автора:

Денефіль О. В., Міц І. Р.

Рубрика:

КЛІНІЧНА ТА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА МЕДИЦИНА

Тип статті:

Наукова стаття

Анотація:

у дослідах було досліджено вплив пренатального, постнатального стресу і їх комбінації на імун­ ну систему статевозрілих щурів 3­місячного віку. Виявлено, що будь­який із способів викликаного стресу призводить до напруження імунної системи організму молодих щурів самців і самиць. найнесприятливішим для самців є пренатальний стрес, який спричинює найбільше зростання циркулюючих імунних комплексів, імуноглобулінів класів а, М, G. Імунна система самиць уразлива до будь­якого виду стресу, що спричинює у них дизрегуляторні зміни.

Ключові слова:

стрес, щурі самці та самиці, імунна система

Список цитованої літератури:

 • абрамов а. В. состояние толерантности к глюкозе у самцов, перенесших хронический пренатальный стресс / а. В. абрамов, Ю. М. колесник, М. а. тихоновская // запорожский медицинский журнал. – 2004. – № 6. – с. 38­41.
 • белозеров е. с. преципитационний метод исследования иммунных комплексов у больных вирусным гепатитом В / е. с. белозеров, т. а. Макарова // лабораторное дело. – 1982. – № 12. – с. 37–39.
 • гаєвська М. Ю. Циркулюючі імунні комплекси за умов норми та патологіі / М. Ю. гаєвська // Вісник наукових досліджень. – 2000. – № 4. – с. 37–40.
 • клінічна та лабораторна діагностика. нормативні директивні правові документи. – к.: МВЦ «Медінформ», 2003. – 856 с.
 • науково­практичні рекомендації з утримання лабораторних тварин та роботи з ними / кожем’якін Ю. М., Хромов о. с., Філоненко М. а., сайфетдінова г. а. – київ: авіцена, 2002. – 156 с.
 • чиркин а. а. клинический аналіз лабораторных данных / а. а. чиркин. – М.: Мед. лит., 2010. – 384 с.
 • Effect of prenatal stress on density of NMDA receptors in rat brain / Tavassoli E., Saboory E., Teshfam M. [et al.] // Int. J. Dev. Neurosci. – 2013. – Vol. 31 (8). – P. 790­795.
 • European convention for the protection of vertebrate animals used for experimental and other scientific purposes. – Council of Europe, Strasbourg, 1986. – 56 p.
 • Exogenous prenatal corticosterone exposure mimics the effects of prenatal stress on adult brain stress response systems and fear extinction behavior / Bingham B. C., Sheela Rani C. S., Frazer A. [et al.] // Psychoneuroendocrinology. – 2013. – Vol. 38 (11). – P. 2746­2757.
 • Exposure to prenatal psychobiological stress exerts programming influences on the mother and her fetus / Sandman C. A., Davis E. P., Buss C., Glynn L. M. // Neuroendocrinology. – 2012. – Vol. 95 (1). – P. 7­21.
 • Harris A. Glucocorticoids, prenatal stress and the programming of disease / Harris A., Seckl J. // Horm. Behav. – 2011. – Vol. 59 (3). – P. 279­289.
 • Prenatal maternal bereavement and congenital heart defects in offspring: a registry­based study / J. L. Zhu, J. Olsen, H. T. Sшrensen [et al.] // Pediatrics. – 2013. – Vol. 131 (4). – P. 1225­1230.
 • Psychological stress in children may alter the immune response / E. Carlsson, A. Frostell, J. Ludvigsson, M. Faresjц // J. Im­ munol. – 2014. Vol. 192 (5). – P. 2071­2081.
 • The association between perceived emotional support, maternal mood, salivary cortisol, salivary cortisone, and the ratio be­ tween the two compounds in response to acute stress in second trimester pregnant women / La Marca­Ghaemmaghami P., La Marca R., Dainese S. M. [et al.] // J. Psychosom. Res. – 2013. – Vol. 75 (4). – P. 314­320.

Публікація статті:

«Вістник проблем біології і медицини» Випуск 3 Том 2 (111), 2014 рік , 126-129 сторінки, код УДК 612. 017. 1­02:616. 45­001. 1/. 3]­055­092. 9