Миронова Ю. А.

Роль ультразвукового дослідження при травмах ліктьового суглоба у дітей


Про автора:

Миронова Ю. А.

Рубрика:

КЛІНІЧНА ТА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА МЕДИЦИНА

Тип статті:

Наукова стаття

Анотація:

В статті представлені результати ультразвукового дослідження 58 пацієнтів з травмами ліктьо­ вого суглоба у віці від 3 до 16 років. В залежності від важкості травм та локалізації травматичних ушкоджень, тобто які структурні елементи ліктьового суглоба травмувались, пацієнти були розподілені на дві підгрупи: з комбінованими кістково­травматичними і м’якотканинних ушкодженнями ліктьового суглоба та з ушкоджен­ нями м’якотканинних структур ліктьового суглоба без кістково­травматичних ушкоджень. В роботі доведена необхідність використання ультразвукового дослідження при різних травмах ліктьового суглоба для вияв­ лення пошкоджень м’якотканинних структур ліктьового суглоба у дітей, без урахування яких травматологіч­ ний діагноз є неповним.

Ключові слова:

діти, ліктьовий суглоб, травма, ультразвукове дослідження

Список цитованої літератури:

 • ермак е. М. ультразвуковые критерии оценки структуры суставного хряща и субхондральной кости / е. М. ермак // ультразвуковая и функциональная диагностика. – 2005. – № 5. – с. 102­114.
 • зубарев а. В. ультразвуковая диагностика в травматологии / а. В. зубарев, В. е. гажонова, и. В. долгова. – Медицин­ ский Центр управления делами президента рФ, 2003 – 176 с.
 • Al­Hadithy N. An injury in a child’s elbow / N. Al­Hadithy, S. C. Mordecai, M. C. Papanna // BMJ. – 2011. – Vol. 22, № 1. – р. 1136.
 • Beaty J. H. Rockwood and Wilkins’ Fractures in Children / J. H. Beaty, J. R. Kasser. – Lippincott Williams & Wilkins, 2009. – 1096 p.
 • Beaty J. H. Fractures of the lateral humeral condyle are the second most frequent elbow fracture in children / Beaty J. H. // Orthop Trauma. – 2010. – Vol. 24, № 7. – р. 438.
 • Blackmore C. C. Clinical prediction rules in trauma imaging: who, how and why / C. C. Blackmore // Radiology. – 2005. – Vol. 235. – P. 371­374.
 • Crowther M. Elbow pain in pediatrics. Curr. Rev. / M. Crowther // Musculoskelet Med. – 2009. – Vol. 2, № 2. – р. 83­87.
 • Kijowski R. Magnetic resonance imaging of the elbow. Part 2: abnormalities of the ligaments, tendons, and nerves / R. Kij­ owski, M. Tuite, M. Sanford // Skeletal radiology. – 2005. – Vol. 34, № 12. – P. 1­18.
 • Kuhn M. A. Acute elbow dislocations / M. A. Kuhn, G. Ross // Orthop Clin North Am. – 2008. – Vol. 39, № 2. – р. 155­161.
 • Hardy М. Paediatric Radiography / Hardy М., Boynes S. – Blackwell Science Ltd, 2003. – 223 P.
 • Perron A. D. Orthopaedic pitfalls in the ED: paediatric growth plate injuries / Perron A. D., Miller M. D., Brady W. J. // Am J Emerg Med. – 2002. – № 20. – р. 50­54.

Публікація статті:

«Вістник проблем біології і медицини» Випуск 3 Том 2 (111), 2014 рік , 189-194 сторінки, код УДК 616. 727:616­073. 053