Октисюк Ю. В., Рожко М. М.

Особливості мікрокристалізації ротової рідини у дітей при карієсі зубів із врахуванням клімато-географічних умов їх проживання


Про автора:

Октисюк Ю. В., Рожко М. М.

Рубрика:

СТОМАТОЛОГІЯ

Тип статті:

Наукова стаття

Анотація:

у статті наведені результати вивчення особливостей мікрокристалізації та оцінка міне­ ралізуючого потенціалу ротової рідини 188 дітей 12­ти річного віку хворих на карієс зубів, що проживають в різних клімато­географічних зонах Івано­Франківської області. Встановлено, що у ротовій рідині дітей із декомпенсованою формою карієсу частота кристалів III типу була у 2,1 рази вищою, а кристалів I типу – у 2,8 рази нижчою у порівнянні із здоровими дітьми, що свідчить про порушення її мінералізуючих властивостей. низький мінералізуючий потенціал слини у дітей гірської зони та висока ураженість карієсом зубів зумовлює необхідність розробки профілактичних заходів із врахуванням несприятливих впливів факторів зовнішнього середовища.

Ключові слова:

діти, карієс, слина, мікрокристалізація, клімато­географічні зони

Список цитованої літератури:

  • боровский е. В. биология полости рта / е. В. боровский, В. к. леонтьев. – М.: Медицина, 1991. – 304 с.
  • деньга о. В. Мониторинг стоматологической заболеваемости у детей украины (сообщение первое) / о. В. деньга, В. с. иванов, В. н. горохивский [и др.] // дентальные технологии. – 2003. – № 6. – с. 2 – 6.
  • иванов В. с. карта стоматологического обследования ребенка для эпидемиологических исследований / В. с. ива­ нов, о. В. деньга, л. н. Хоменко // Вісник стоматології. – 2002. – № 4. – с. 53­56.
  • леонтьев В. к. о мицелярном состоянии слюны / В. к. леонтьев, М. В. галиулина // стоматология. – 1991. – т. 70, № 5. – с. 17­20.
  • нейко Є. М. Медико­геоекологічний аналіз стану довкілля як інструмент оцінки контролю здоров’я населення / Є. М. нейко, г. І. рудько, н. І. смоляр. – Івано­Франківськ – львів, 2001. – 350 с.
  • савичук н. о. Інноваційні підходи до профілактики карієсу зубів і вагітних жінок / н. о. савичук, о. В. клітинська // со­ временная стоматология. – 2013. – № 5. – с. 46 – 50.
  • савичук н. о. стоматологічне здоров’я дітей, методологічні підходи та критерії його оцінки / н. о. савичук, о. В. клітинська // современная стоматология. – 2008. – № 1. – с. 94 – 97.
  • сайфуллина Х. М. оценка микрокристализации слюны у детей при кариесогенной ситуации в полости рта: метод, рекомендации / Х. М. сайфуллина, а. р. поздеев, В. В. гунчев. – казань, 1992. – 25 с.

Публікація статті:

«Вістник проблем біології і медицини» Випуск 3 Том 2 (111), 2014 рік , 375-378 сторінки, код УДК 616. 31+613. 95:616. 314 – 002+574. 2