Раскалєй В. Б., Рудюк Т. Я., Щербак Л. Ф., Козак Г. І., Божко О. Г.

ВИКОРИСТАННЯ ПРОБЛЕМНО-ДОСЛІДНИЦЬКОГО МЕТОДУ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ ПРИ ВИКЛА- ДАННІ ГІСТОЛОГІЇ, ЦИТОЛОГІЇ ТА ЕМБРІОЛОГІЇ


Про автора:

Раскалєй В. Б., Рудюк Т. Я., Щербак Л. Ф., Козак Г. І., Божко О. Г.

Рубрика:

ЗМІСТ

Тип статті:

Наукова стаття

Анотація:

Робота присвячена вивченню результатів впровадження проблемно-дослідницького методу навчання в процес викладання тематичних занять з гістології, цитології та ембріології у групах іноземних студентів. Встановлено, що обраний метод мав значний позитивний вплив на результати, отримані згідно розроблених критеріїв оцінки успішності навчання студентів. Якісні і кількісні показники дали підставу до масштабнішого використання наших напрацювань у практиці викладання гістології, цитології та ембріології у вищих медичних закладах.

Ключові слова:

інтерактивні методи, проблемно-дослідницький метод, навчальний процес, студенти

Список цитованої літератури:

 1. Вукіна Н. В. Критичне мислення: як цього навчити: Науково-методичний посібник / Н. В. Вукіна, Н. Л. Дементієвська, І. М. Суізенко. – Хаків, 2007. – 190 с.
 2. Кашлев С. С. Технология интерактивного обучения / С. С. Кашлев. – Минск : Беларусский верасень, 2005. – 196 с.
 3. Курятов В. М. Как организовать обучение в малых группах / В. М. Курятов. – СПб.: Педагогика, 2000. – 201 с.
 4. Мілерян В. Є. Методичні основи підготовки та проведення навчальних занять в медичних ВУЗах / В. Є. Мілєрян. – Київ, 2008. – 80 с.
 5. Мельник В. В. Інтеракція в освітньому процесі: технологія організації / В. В. Мельник // Управління школою. – 2006. – № 13. – С. 15-34.
 6. Мельничук І. М. Інтерактивне навчання у системі педагогічних технологій вищої школи / І. М. Мельничук // Професіоналізм педагога в контексті Європейського вибору України : зб. статей за матеріалами міжнар. наук. -практ. конф. (18-20 вересня 2008 р.). – Ялта : РВВ КГУ, 2008. – Ч. 2. – С. 15-19.
 7. Підласий І. П. Практична педагогіка, або три технології: інтерактивний підручник для педагогів ринкової системи освіти / І. П. Підласий. – К.: Слово, 2004. – 616 с.
 8. Пометун О. Активні й інтерактивні методи навчання: до питання про диференціацію понять / О. Пометун // Шляхи освіти. – 2004. – № 3. – С. 10-16.
 9. П’ятакова Г. П. Сучасні педагогічні технології та методика їх застосування у вищій школі / Г. П. П’ятакова, Н. М. Заячківська. – Львів, 2003. – С. 78-81.
 10. Скрипник М. Інтерактивне навчання: основні поняття / Скрипник М. // Ігри дорослих. Інтерактивні методи навчання / Скрипник М.; [ упоряд. Л. Галіцина ]. – К.: Ред. загальнопед. газ., 2005. – 128 с. – С. 30-44.
 11. Тягло О. В. Критичне мислення / О. В. Тягло. – X.: ВГ «Основа», 2008. – 190 с.
 12. Johnson D. Learning Together and Alone / D. Johnson, R. Johnson. – New Jersey : Prentice Hall, 2000. – 260 p.

Публікація статті:

«Вістник проблем біології і медицини» Випуск 3 Том 3 (112), 2014 рік , 17-22 сторінки, код УДК 378. 147-057. 875:[611-013+611-018/. 018. 1