Бєлікова І. В.

ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БАЗИ ДАНИХ НА РІВНІ ЗАКЛАДІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я


Про автора:

Бєлікова І. В.

Рубрика:

СОЦІАЛЬНА МЕДИЦИНА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я

Тип статті:

Наукова стаття

Анотація:

Стаття присвячена вирішенню проблеми моніторингу стану здоров’я населення та побудови медичної бази даних на регіональному рівні. Найбільш практичним та реально доступним варіантом є збір інформації про пацієнта від лікаря первинної ланки до лікарів, що надають інші види медичної допомоги, за- безпечуючи послідовне стиснення вихідних даних для отримання доступу на кожному рівні необхідної інфор- мації для прийняття своєчасних управлінських рішень та оптимізації роботи статистичної служби.

Ключові слова:

інформатизація, медична інформація, захист персональних даних

Список цитованої літератури:

  • Балуєва О. В. Умови використання інформаційних технологій у галузі охорони здоров’я / О. В. Балуєва // Університетські наукові записки. – 2005. – № 4 (16). – С. 387-391.
  • Голубчиков М. В. Застосування інформаційних технологій у медичній статистиці / М. В. Голубчиков // Клиническая информатика и Телемедицина. – 2006. – Т. 3, Вып 4. – С. 99-101.
  • Ждан В. М. Напрямки реалізації програми «Здоров’я 2020: Український вимір» в Полтавській області / В. М. Ждан, І. А. Голованова, В. П. Лисак, І. В. Ксьонз // Вісник проблем біології і медицини. – 2014. – Вип. 3, Т. 1. – С. 21-24.
  • Закон України «Про Національну програму інформатизації». № 74/98-ВР від 4 лютого 1998 року [Електронний ресурс] – режим доступу: rada. gov. ua.
  • Лехан В. М. Стратегія розвитку системи охорони здоров’я : Український вимір / В. М. Лехан, Г. О. Слабкий, М. В. Шев- ченко. – Київ, 2009. – 49 с.
  • Савчук О. В. Соціологічне дослідження як елемент інформаційної бази для оптимізації діяльності стоматологічних закладів // Вісник проблем біології і медицини. – 2014. – Вип. 3, Т. 1. – С. 308-312.
  • Указ Президента України № 504 від 27 квітня 2011 року «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава» Програма економічних реформ на 2010-2014 роки. [Електронний ресурс] – режим доступу: www. president. gov. ua.

Публікація статті:

«Вістник проблем біології і медицини» Випуск 3 Том 3 (112), 2014 рік , 39-41 сторінки, код УДК 614. 2:004