Максимлюк В. І.

КОРЕКЦІЯ ПОРУШЕНЬ КИШКОВОЇ МІКРОФЛОРИ У ХВОРИХ ПІСЛЯ ХОЛЕЦИСТЕКТОМІЇ


Про автора:

Максимлюк В. І.

Рубрика:

КЛІНІЧНА ТА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА МЕДИЦИНА

Тип статті:

Наукова стаття

Анотація:

Наведено результати дослідження складу мікрофлори товстої кишки у хворих після холецис- тектомії та проаналізовано вплив на неї лікування із включенням пробіотика Лаціум. Відзначено істотні пору- шення кількісного і якісного складу мікрофлори кишечника у хворих після холецистектомії, а саме, збільшен- ня кількості умовно-патогенних мікроорганізмів (клебсієл, цитробактерів, протеїв, ентеробактерів, кишкової палички, стафілококів дріжджових грибів роду Candida) на тлі зменшення вмісту біфідобактерій і лактобакте- рій. Поряд із швидким зменшенням клінічної симптоматики (діарейного синдрому, здуття живота) відмічено достовірний позитивний вплив пробіотика Лаціум на наявні порушення кишкового мікробіоценозу у пацієн- тів після холецистектомії.

Ключові слова:

кишкова мікрофлора, холецистектомія, пробіотик Лаціум

Список цитованої літератури:

  • Лоранская И. Д. Изменение микрофлоры кишечника у больных после холецистэктомии, современная немедикамен- тозная коррекция / И. Д. Лоранская // Тез. докладов науч. -практ. семинара «Дисбактериоз. Миф или реальность?». – М., 2003. – С. 27-29.
  • Знаменский В. А. Микробиологическая диагностика дисбактериоза (Методические рекомендации) / В. А. Знамен- ский, Н. В. Дегтяр, С. Н. Кузьминский, Л. В. Кейсквич, В. П. Саргасян. – Киев, 1986. – 27 с.
  • Харченко Н. В. Оцінка ефективності і переносимості препарату «Лаціум» у лікуванні хворих на дисбактеріоз кишечни- ку / Н. В. Харченко [та ін.] // Сучасна гастроентерологія. – 2012. – № 2. – С. 100-106.
  • Gutt C. N. Acute cholecystitis: early versus delayed cholecystectomy, a multicenter randomized trial (ACDC study, NCT00447304) / C. N. Gutt, J. Encke, Kцninger J. [et al.] // Ann. Surg. – 2013. – Vol. 258 (3). – P. 385-393.
  • Joseph M. Single incision laparoscopic cholecystectomy is associated with a higher bile duct injury rate: a review and a word of caution / M. Joseph, M. R. Phillips, T. M. Farrell, C. C. Rupp // Ann. Surg. – 2012. – Vol. 256. – P. 1-6.
  • Lyons H. Outcomes after laparoscopic cholecystectomy in children with biliary dyskinesia / H. Lyons, K. H. Hagglund, Y. Sma- di // Surg. Laparosc. Endosc. Percutan. Tech. – 2011. – Vol. 21(3). – P. 175-178.

Публікація статті:

«Вістник проблем біології і медицини» Випуск 3 Том 3 (112), 2014 рік , 158-160 сторінки, код УДК 616. 34-008. 87-02:616. 366-089. 87