Науменко Л. Ю., Бондарук Д. О., Хом’яков В. М., Мамєтьєв А. О.

ПОСТТРАВМАТИЧНІ ДЕФОРМАЦІЇ, ЯК УСКЛАДНЕННЯ ЗАСТАРІЛИХ УШКОДЖЕНЬ СУХОЖИЛКІВ РОЗГИНАЧІВ ПАЛЬЦІВ КИСТІ


Про автора:

Науменко Л. Ю., Бондарук Д. О., Хом’яков В. М., Мамєтьєв А. О.

Рубрика:

КЛІНІЧНА ТА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА МЕДИЦИНА

Тип статті:

Наукова стаття

Анотація:

У даній роботі розглянуті деформації пальців кисті при різних варіантах ушкодження розгиналь- ного апарату, проведено їх біомеханічний аналіз з подальшою оперативною корекцією. Представлено досвід лікування 39 хворих з ушкодженнями сухожилків розгиначів пальців кисті віком від 20 до 59 років. Показано ефективність реабілітаційних заходів в терміни від 6 місяців до 1 року і більше, яка виразилася в позитивних як коригуючих, так і функціональних результатах в 97 % випадків.

Ключові слова:

кисть, деформація пальців, сухожилки розгиначів

Список цитованої літератури:

  • Курінний І. М. Хірургічне лікування контрактур суглобів пальців кисті у хворих з наслідками поліструктурних ушкоджень [Текст] / І. М. Курінний // Науково-практичний журнал Літопис травматології та ортопедії. – 2011. – № 1–2. – С. 55-59.
  • Страфун С. С. Хирургия сухожилий пальцев кисти [Текст] / С. С. Страфун, И. Н. Куринной, А. А. Безуглый [и др.]. – К.: Макрос, 2012. – 320 с.
  • Hogan C. J. Posttraumatic Proximal Interphalangeal Joint Flexion Contractures [Техт] / C. J. Hogan, J. A. Nunley // Journal of the American Academy of Ortopaedic Surgeons. – 2006. – Vol. 14. №. 9. – P. 524-533.
  • Pechlaner S. Atlas of Hand Surgery Thieme [Техт] / S. Pechlaner, F. Kershbaumer. – Stuttgart – New York. – 2000. – P. 326 – 359.
  • Putnam M. D. Posttraumatic Stiffnes in the Hand [Техт] / M. D. Putnam // Clinical Ortopaedics and Related Researh. – 1996. – №. 327. – P. 182-190.

Публікація статті:

«Вістник проблем біології і медицини» Випуск 3 Том 3 (112), 2014 рік , 170-173 сторінки, код УДК 617. 576. 5:616. 717. 9