Завалій М. А.

МОЖЛИВОСТІ ЛІКАРЯ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ В ЛІКУВАННІ ГОСТРОГО РИНОСИНУСИТА


Про автора:

Завалій М. А.

Рубрика:

ДИСКУСІЇ

Тип статті:

Наукова стаття

Анотація:

Гострі риносинусити – одне з найпоширеніших захворювань в оториноларингологічній практиці. Таки хворі спочатку звертаються до лікарів загальної практики, тому що зазвичай передує ГРВІ. Результат захворювання багато в чому залежить від якості діагностики часу початку спеціалізованої допо- моги. Враховуючи, що синусит може супроводжуватися розвитком орбітальних або внутрішньочерепних ускладнень, доктора загальної практики, в першу чергу сімейні лікарі, повинні мати достатні знання та на- вички для своєчасного розпізнавання хвороби. У статті наведені відомості про діагностичний пошук та обсяг лікувальних заходів у хворих з підозрою на гострий риносинусит. У статті зроблено акцент на необхідність знати лікарям загальної практики можливі варіанти перебігу захворювання, що повинно націлювати їх на своєчасне направлення до отоларинголога хворих з підозрою на риносинусит.

Ключові слова:

гострий риносинусит, діагностика, лікування, ускладнення, практика сімейного лікаря

Список цитованої літератури:

  • Березнюк В. В. Применение препарата «Синупрет» у больных острым синуитом / В. В. Березнюк, А. А. Чернокур // Ринология. – 2004. -№ 3. – С. 59-62.
  • Гаращенко Т. И. Мукоактивные препараты в лечении заболеваний верхних дыхательных путей / Т. И. Гаращенко, М. Р. Богомильский // Ринология. – 2002. – № 2. – С. 28-39.
  • Завалий М. А. Анализ клинических симптомов и физико-химических показателей функции мукоцилиарной транс- портной системы у больных острым гнойным синуситом / М. А. Завалий, С. Б. Безшапочный // Ринологiя. – 2010. – № 4. – С. 3-14.
  • Завалий М. А. Применение метода тонкослойной хроматографии для оценки эффективности консервативного лече- ния больных синуситами / М. А. Завалий // Ринологiя. – 2005. – № 4. – С. 12-18.
  • Зарицкая И. С. Изучение мукоцилиарного клиренса слизистой оболочки носа и обьективизация проходимости носо- вых ходов в лечении больных острыми синуитами с использованием «Синупрета» / И. С. Зарицкая, Т. В. Смагина // Ринология. – 2003. – № 2. – С. 33-37.
  • Консервативные и хирургические методы в ринологии / [Лавренова Г. В., Пискунов Г. З., Пискунов С. З. и др.]; под ред. М. С. Плужникова. – СПб. : Диалог, 2005. – 440 с.
  • Лопатин А. С. Острый риносинусит: всегда ли необходимо назначение антибиотиков? / А. С. Лопатин // Медицинская кафедра. – 2002. – № 4. – С. 50-53
  • Маянский Д. Н. Хроническое воспаление / Д. Н. Маянский. – М. : Медицина, 1991. – 272 с.
  • Пухлик С. М. Аспекты примененния препарата «Синупрет» в оториноларингологии / С. М. Пухлик // Журн. вушних, носових і горлових хвороб. – 2003. – № 5с. – С. 178-179.
  • Neubauer N. Placebo-controlled, randomized doubl-blind clinical trial with Sinupret sugar-coated tablets on the basis of a therapy with antibioticcs and decongestant nasal drops in acute sinusitis / N. Neubauer, R. Marz // Phytomedicine. – 1994. - № 1(3). – P. 177-181.

Публікація статті:

«Вістник проблем біології і медицини» Випуск 4 Том 1 (113), 2014 рік , 31-36 сторінки, код УДК 616. 211. /216:614. 254. 3