Кочина М. Л., Каплін І. В., Ковтун Н. М.

РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОРИСТАННЯ ПОЛЯРИЗОВАНОГО СВІТЛА ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ОКА


Про автора:

Кочина М. Л., Каплін І. В., Ковтун Н. М.

Рубрика:

КЛІНІЧНА ТА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА МЕДИЦИНА

Тип статті:

Наукова стаття

Анотація:

Представлені результати дослідження тканин ока з використанням поляризованого світла. По- казано, що використання поляризованого світла дозволяє не лише підвищити якість зображень тканин ока, але і візуалізувати картину розподілу внутрішніх напружень в рогівці. Форма інтерференційних картин, які спостерігаються на рогівці ока в поляризованому світлі, пов’язана з її геометричними параметрами, структурно-функціональним станом екстраокулярних м’язів і рівнем внутрішньоочного тиску. Аналіз форми інтерференційних картин і визначення їх геометричних параметрів дозволяє встановити місце прикріплення екстраокулярних м’язів до склери і стан м’язового балансу, що, у свою чергу, дозволяє визначити тактику лікування хворих косоокістю. Перспективним в плані отримання нової діагностичної інформації є дослідження напружено-деформова- ного стану рогівки ока при астигматизмі і різних рівнях внутрішньоочного тиску.

Ключові слова:

поляризоване світло, оптична анізотропія, рогівка ока, екстраокулярні м’язи, інтерференційна картина

Список цитованої літератури:

 • Адзерихо К. С. Взаимодействие поляризованного излучения с веществом / К. С. Адзерихо, А. Я. Силенко. – Минск, 1975. – 100 с.
 • А. с. 799716 СССР, МКИ2  А 61 F 9/00. Способ диагностики патологии глазодвигательных мышц / М. А. Пеньков, М. Л. Кочина (СССР). – № . 2666874; заявл. 05. 07. 78; опубл. 30. 01. 81; Бюл. № 4. – 2 с.
 • А. с. 1762893 СССР. Способ определения функционального состояния глазодвигательных мышц / М. А. Пеньков, М. Л. Кочина [и др.] (СССР). – № 4182507; заявл. 16. 01. 87; опубл. 23. 09. 92; Бюл. № 35.
 • Босенко Т. А. Диагностика асимметрии наружных мышц глаза в поляризованном свете при косоглазии / Т. А. Босенко // Актуальные вопросы офтальмологии: сборник научных трудов. – Х., 1987. – С. 33–35.
 • Водовозов А. М. Изоклины интерференционной картины роговицы как указатели местоположения глазодвигательных мышц в норме и при косоглазии / А. М. Водовозов, В. В. Ковылин // Офтальмологический журнал. – 1983. – № 5. – С. 260–262.
 • Водовозов A. M. Использование поляризационно-оптического метода для диагностики состояния глазодвигательных мышц при вертикальной девиации / А. М. Водовозов, В. В. Ковылин // Офтальмологический журнал. – 1990. – № 4. – С. 201–204.
 • Ковылин В. В. Использование поляризационно-оптического метода для диагностики состояния глазодвигательных мышц при вертикальной девиации / В. В. Ковылин // Офтальмологический журнал. – 1990. – № 4. – С. 201–204.
 • Кокер Л. Оптический метод исследования напряжений / Л. Кокер, Н. Файлон. – М. : ОНТИ, 1936. – 120 с.
 • Кочина М. Л. Возможности поляризационно-оптического метода исследования глаз / М. Л. Кочина // Актуальные во- просы офтальмологии : сборник научных трудов. – Х., 1987. – С. 54–56.
 • Кочина М. Л. Поляризованно-оптические свойства роговой оболочки глаза / М. Л. Кочина // Актуальные вопросы оф- тальмологии: сборник научных трудов. – Х., 1980. – С. 45–47.
 • Кочина М. Л. Применение поляризованного света в медико-биологических исследованиях / М. Л. Кочина // Примене- ние поляризованного света в медицине: тезисы докладов областной научно-практической конференции. – Х., 1986. – С. 24–26.
 • Кочина М. Л. Исследование и моделирование поляризационно-оптических свойств роговицы глаза при различных состояниях экстраокулярных мышц / М. Л. Кочина, В. Г. Калиманов // Бионика интеллекта. – 2008. – № 2 (69). – С. 132–137.
 • Кочина М. Л. Методы обработки изображений для автоматизации диагностики  патологи  экстраокулярных мышц / М. Л. Кочина, В. Г. Калиманов // Прикладная радиоэлектроника. – 2008. – Т. 7, № 1. – С. 93–96.
 • Миткох Д. И. Применение поляризованного света для изучения анатомии, физиологии и патологии глазного дна / Д. И. Миткох // Проблемы физиологической оптики. – М., 1969. – Т. XV. – С. 164-167.
 • Пеньков М. А. Интерференционный метод в диагностике косоглазия / М. А. Пеньков, М. Л. Кочина // Офтальмологи- ческий журнал. – 1979. – № 8. – С. 497–498.
 • Пеньков М. А. Интерференционный метод в диагностике косоглазия / М. А. Пеньков, М. Л. Кочина // Вестник офталь- мологии. – 1981. – № 1. – С. 39–41.
 • Пеньков М. А. Применение поляризованного света в офтальмологии (обзор) / М. А. Пеньков, М. Л. Кочина // Офталь- мологический журнал. – 1981. – № 6. – С. 368–372.
 • Пеньков М. А. Поляризационный метод исследования роговицы глаза / М. А. Пеньков, Р. М. Тамарова, М. Л. Кочина // Новости медицинской техники : сборник статей / ВНИИМП. – М., 1982. – Вып. 1. – С. 27–30.
 • Поляризационно-оптический метод исследования напряжений / под ред. Н. И. Пригоровского. – М. : Наука, 1965. – 776 с.
 • Рапис Е. Г. Использование метода поляризационной микроскопии для исследования хрусталика / Е. Г. Рапис // Оф- тальмологический журнал. – 1976. – № 2. – С. 128-130.
 • Русакович О. А. Исследование глазного дна при миопии в поляризованном свете / О. А. Русакович // Вестн. офталь- мологии. – 1979. – № 4. – С. 38-41.
 • Современное состояние и перспективы применения метода фотоупругости / В. В. Волков, B. К. Малышев, А. И. Жу- равлев [и др.] // Офтальмологический журнал. – 1990. – № 8. – С. 479–482.
 • Способ профилактики послеоперационного астигматизма / М. А. Пеньков, М. Л. Кочина, А. В. Яворский, Д. М. Миро- шник // Офтальмологический журнал. – 1988. – № 4. – С. 230-233.
 • Тамарова Р. М. Об исследовании глазного дна в поляризованном свете / Р. М. Тамарова // Проблемы физиологиче- ской оптики. – 1969. – Т. XV. – С. 158-163.
 • Тамарова Р. М. Об исследовании роговицы глаза в поляризованном свете / Р. М. Тамарова, Т. В. Зубарева // Новости медицинской техники: сборник статей. – М., 1977. – Вып. 2. – С. 29.
 • Файлон Л. Оптический метод исследования напряжений / Л. Файлон. – М.; Л. : Гостехлитиздат, 1940. – 120 с.
 • Фрохт Макс Марк. Фотоупругость. Поляризационно-оптический метод исследования напряжений / Макс Марк Фрохт. – М.; Л. : Гостехиздат, 1950. – 488 с.
 • Чередниченко В. М. Биомикроскопия в поляризованном свете / В. М. Чередниченко // Вестник офтальмологии. – 1973. – № 2. – С. 20-22.
 • Чередниченко В. М., Воронцова Н. М. Применение поляризационной биомикроскопии для диагностики катаракты / В. М. Чередниченко, Н. М. Воронцова // Офтальмологический журнал. – 1987. – № 1. – С. 19-21.
 • Шерклифф У. Поляризованный свет (получение и применение) / У. Шерклифф. – М. : Мир, 1965. – 264 с.
 • Anderson K. Application of structural analysis to the mechanical behavior of the cornea / K. Anderson, A. El-Sheikh, T. Newson // J. R. Soc. Interface. – 2004. – Vol. 1. – P. 1–15.
 • Bour L. J. On the birefringence of the living human eye / L. J. Bour, N. J. Lopez Cardozo // Vision Res. – 1981. – Vol. 21, № 9. – P. 1413–1421.
 • Brewster D. Experiments on the depolarization of light as exhibited by various mineral, animal and vegetable bodies with a reference of the phenomena to the general principles of polarization / D. Brewster // Phil. Trans. Roy. Soc. Lond. – 1815. – Vol. 1. – P. 21–53.
 • Cogan D. C. Some ocular phenomena produced with polarized light / D. C. Cogan // Arch. Ophthalmol. – 1941. – Vol. 25, № 3. – P. 391–400.
 • Cope W. T. The corneal polarization cross / W. T. Cope, M. L. Wolbarsht, B. S. Yamanashi // J. Opt. Soc. Am. – 1978. – Vol. 68, № 8. – P. 1139–1141.
 • De Vries H. L. Properties of the eye with respect to polarized light / H. L. de Vries, A. Spoor, R. Jielof // Physica. – 1953. – Vol. 19. – P. 419–432.
 • Komai Y. The three dimensional organization of collagen fibrils in the human cornea and sclera / Y. Komai, T. Ushiki // Invest. Ophthalmol. Vis. Sci. – 1991. – Vol. 32, № 8 – P. 2244–2257.
 • Stanworth A. Polarized light studies of the cornea I. The isolated cornea / A. Stanworth, E. J. Naylor // J. Exp. Biol. – 1953. – Vol. 30. – P. 160–163.
 • Stanworth A. Polarized light studies of the cornea II. The effect of intra-ocular pressure / A. Stanworth // J. Exp. Biol. – 1953. – Vol. 30, № 2. – P. 164–169.
 • Stanworth A. The polarization optics of the isolated cornea / A. Stanworth, E. J. Naylor // Br. J. Ophthalmol. – 1950. – Vol. 34, № 4. – P. 201–211.
 • Van Blokland G. J. Corneal polarization in the living human eye explained with a biaxial model / G. J. van Blokland, S. C. Verhelst // Opt. Soc. Am. A. – 1987. – Vol. 4, № 1. – P. 82–90.
 • Von Erlach C. Mikroskopische Beobachtungen ьber organische Elementarteile bei polarisiertem Licht / C. von Erlach // Arch. f. Anat. u. Physiol. – 1847. – S. 313.
 • Wave Interference for Pattern Description / S. Atasoy, D. Mateus, A. Georgiou [et al.] // Proc. Asian Conference on Computer Vision (ACCV), Queenstown, New Zealand, 8-12 Nov., 2010. – Queenstown, 2010. – P. 124.
 • Zandman F. The photoelastic effect of the living eye / F. Zandman // Experim. Mechanics. – 1966. – Vol. 6, № 5. – P. 19–25.

Публікація статті:

«Вістник проблем біології і медицини» Випуск 4 Том 1 (113), 2014 рік , 139-145 сторінки, код УДК 612. 846:004